ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Από την αρχή ως το τέλος σε 6 βήματα

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ «ΓΙΑΤΙ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Είναι κατάλληλη η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αναζητηθεί στους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους που ο καθένας έχει διαμορφώσει τελειώνοντας τις προπτυχιακές του σπουδές. Θα πρέπει λοιπόν, ο υποψήφιος, να αναρωτηθεί εάν η σταδιοδρομία που επιδιώκει συνδέεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές ή εάν οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν καθυστέρηση της απόφασής του για μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Άρα έχει σημασία να απαντηθούν από τον ενδιαφερόμενο οι παρακάτω ερωτήσεις

Πώς συνδέεται το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιδιώκω με τους επαγγελματικούς μου στόχους;

Είμαι διατεθειμένος/η να αφιερώσω το χρόνο και τον κόπο που απαιτείται για την περάτωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος;