Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α διαπνέεται από την πεποίθηση ότι η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός συνιστούν ουσιαστική και ποιοτική επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας. Σας καλεί για μια πολιτική απόφαση αναβάθμισης των αθλητικών σχολείων, σταθμίζοντας την καθοριστική συμβολή τους στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας.

Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α επισημαίνει ότι από το 2013 οπότε σταμάτησαν οι αθλητικές τάξεις, δεν παρέχεται εξατομικευμένη επιστημονική αθλητική υποστήριξη στους μαθητές-αθλητές μας. Δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη μαθητική τους εκπαίδευση σύμφωνα με τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Τη λειτουργία δε των αθλητικών σχολείων από το 2014 επεξεργάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Σας επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 41 του Ν. 4186/2013 προβλέπεται με την ίδρυση Αθλητικών Ακαδημιών, να λειτουργήσουν αθλητικό γυμνάσιο και λύκειο. Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας μέσω της προαγωγής της άθλησης και του αθλητισμού, την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στον αθλητισμό. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα η ίδρυση των αθλητικών σχολείων δεν έχει ευοδωθεί (εκτός βέβαια εάν το Ι.Ε.Π. δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των ή έχουν καταλήξει σε κάποιο συρτάρι). Κατόπιν των παραπάνω, μας γεννιέται το ερώτημα αν υπάρχει διασφάλιση της συνέχειας στη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα.

Η ανασκόπηση σε διεθνή χώρο δείχνει ότι τα αθλητικά σχολεία έχουν σημαντική αναγνώριση στην κοινωνία, προσφέροντας στο μαθητικό τους δυναμικό επιτυχίες, διακρίσεις και αναγνώριση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επιπλέον αποτελούν τα φυτώρια μελλοντικών αθλητών και αθλητριών.

Για την αξιοποίηση του μαθητικού αθλητικού ταλέντου, η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α προτείνει την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων αθλητικών σχολείων, με εφαρμογή καταρχήν αντίστοιχου πιλοτικού προγράμματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις για την αποφυγή της μάστιγας των μετακινήσεων από τις αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων στους αθλητικούς χώρους.

Επίσης, προτείνεται η αυστηρή επιλογή των εισακτέων μαθητών, με θέσπιση κριτηρίων για την εισαγωγή τους και έλεγχο της ετήσιας προόδου –ένα ενιαίο επιστημονικό/εκπαιδευτικό/προπονητικό πρόγραμμα και ένα αγωνιστικό–. Κρίνεται δε απαραίτητο η επιλογή αυτή να γίνεται μόνο μέσα από τα σχολεία και όχι από τους αθλητικούς συλλόγους (όπου ήταν και η αποτυχία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης). Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντική η συνεργασία με πανεπιστήμια και επιστημονικούς και αθλητικούς φορείς, τόσο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, αλλά και με ιατρικά κέντρα για πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων μαθητών-αθλητών.

Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α, ως επιστημονική ένωση, τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου για οποιαδήποτε συνεργασία με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, περιεχομένου, προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.