ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –  Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. – Ανοιχτή Επιστολή για το σχέδιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου


Αξιότιμε κε Υπουργέ
Πρόσφατα ανακοινώθηκε και δόθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο του ΥΠΠΕΘ για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.
Το σχέδιο αυτό επηρεάζει άμεσα και μάλιστα με εξαιρετικά αρνητικό τρόπο, τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα μας για την εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία και αποτελούν την αιχμή υλοποίησης όσων προβλέπονταν στη Στρατηγική της Δεκαετίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2005- 2014), που ανακήρυξε ο ΟΗΕ. Αντίστοιχες ενέργειες προβλέπονται και στο «Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Global Action Programme on ESD) και στον Οδηγό Υλοποίησης (Roadmap), που εγκρίθηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO στην πόλη Nagoya της Ιαπωνίας τον Νοέμβριο του 2014 και θεσμοθετούν την πορεία έως το 2030, καθώς και στο 7ο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (2013-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάσεις που έχει υπογράψει και η χώρα μας.
Τα χιλιάδες εκπαιδευτικά προγράματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων στα σχολεία, οι υπηρεσίες των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων (Υπ. ΠΕ & Σχ. Δρ.) και το πρωτοποριακό έργο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ακυρώνονται χωρίς καμία εξήγηση. Και αυτό συμβαίνει έξω από κάθε δημοκρατική διαδικασία, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, των αποδεκτών της μέχρι σήμερα διαδικασίας και των τοπικών κοινωνιών.
Αντί να οδηγείται το εκπαιδευτικό μας σύστημα προς το «αειφόρο» σχολείο και τη διαμόρφωση ενεργών και δημιουργικών πολιτών μέσα από μία ολιστική προσέγγιση του σχολείου, όπως έχει υποχρέωση η χώρα μας με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει, υιοθετείται μια προβληματική προσέγγιση χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και με λανθασμένο θεσμικό πλαίσιο, που φαίνεται να επιβάλλεται μόνον για την οικονομία σε ανθρώπινους πόρους, μακριά από τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις.
Αντί να ενθαρρύνονται οι καινοτόμες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι για την καλλιέργεια του κοινοτικού ήθους που θα εξυπηρετεί το περιβάλλον και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, τον πολιτισμό και την ευημερία του ατόμου και των τοπικών κοινωνιών, με βάση την πρόταση του ΥΠΠΕΘ οδηγούμαστε σε συγκεντρωτισμό των υποστηρικτικών δομών. Δηλαδή σε ενιαία κέντρα χωρίς διακριτούς ρόλους, με αύξηση και διόγκωση της γραφειοκρατίας, της διοικητικής ιεραρχίας και της παθογένειας με αναποτελεσματικές και κατ ́ όνομα μόνον μεταρρυθμίσεις και εντέλει στην υπολειτουργία και συρρίκνωσή τους ως προς την πραγματική και αναγκαία υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων. Και όλα αυτά όταν ειδικά για το επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΠΕ/ΕΑ), είχε προηγηθεί σειρά ενεργειών από το ΥΠΠΕΘ που φαινόταν ότι θα εξασφάλιζαν τη σωστή και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θυμίζουμε την αξιολόγηση των ΚΠΕ από την παρούσα πολιτική ηγεσία, τη διαβούλευση που οργανώθηκε από το ΥΠΠΕΘ διαδοχικά με τους Υπεύθυνους Λειτουργίας των ΚΠΕ και τους Υπεύθυνους Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από τον Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ για την επεξεργασία του νέου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της ΠΕ/ΕΑ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Τι μεσολάβησε κ. Υπουργέ και δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης, της διαβούλευσης και της Ομάδας Εργασίας;
Γιατί η πρόταση του ΥΠΠΕΘ για τις νέες δομές της εκπαίδευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα πορίσματα όλων αυτών των δράσεων;
Γιατί κύριε Υπουργέ οι συντάκτες της πρότασης κατέληξαν σε θέσεις που είναι σε σαφή αντίθεση με την δική σας έκθεση (5/2016), που παρουσιάσατε ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων;
Πόσο λογικό είναι να θεωρούνται λανθασμένες και να μην υιοθετούνται οι προτάσεις όλων αυτών που για χρόνια συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της ΠΕ/ΕΑ στη χώρα μας ακολουθώντας τα πορίσματα διεθνών και εθνικών συνεδρίων, τις κατευθύνσεις των παγκόσμιων οργανισμών και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας;
Γιατί οι συντάκτες της πρότασης του ΥΠΠΕΘ ακυρώνουν τον μόχθο και τις ελπίδες χιλιάδων εκπαιδευτικών οδηγώντας το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε πισωγύρισμα; Γιατί αντί να υποστηρίξει – προωθήσει το ΥΠΠΕΘ τον μετασχηματισμό του ελληνικού σχολείου σε «αειφόρο» και να ενισχύσει τις δομές της ΠΕ/ΕΑ (ΚΠΕ και Υπ. ΠΕ και Σχ. Δρ.) με σαφή καθορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς επικαλύψεις και με δυνατότητες αυτενέργειας, οδηγούμαστε σε συρρίκνωση και γραφειοκρατία που προσιδιάζει σε γραφειοκρατικό κρατισμό;
κ. Υπουργέ
Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί όλα αυτά χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη της ΠΕ/ΕΑ στη χώρα μας.
Με βάση τα πορίσματα των 7 πανελλήνιων Συνεδρίων που υλοποιήσαμε μέχρι σήμερα και την εμπειρία των μελών μας, που προέρχονται και από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης της χώρας μας, σας καλούμε να προχωρήσετε στον μετασχηματισμό του ελληνικού σχολείου σε «αειφόρο» και στην ενίσχυση των δομών που θα το υποστηρίζουν.
Προτείνουμε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων της Ένωσής μας με εσάς και τα στελέχη του ΥΠΠΕΘ για διαβούλευση, με άξονες σειρά προτάσεων που προτιθέμεθα να καταθέσουμε, με στόχο τη βελτίωση του σχεδίου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και τη λειτουργική συμφωνία του με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.
Άλλωστε, η περιβαλλοντική παιδεία – εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και δικαίωμα του πολίτη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γενική Γραμματέας Μαρία Σφακιανάκη, M.Sc.
Ο Α ́ Αντιπρόεδρος Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης, M.Ed.