Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
νακοίνωση τς νωμένης Ρωμηοσύνης
Σύμφωνα μκυβερνητικς ξαγγελίες καδιαρρος σ δημοσιογραφικ μέσα, ντός το 2016 πρόκειται νρχίσει νφαρμόζεται κατάργηση τν μετρητν καντικατάστασή τους μλεκτρονικς συναλλαγς μέσ καρτν.
πίσης θ κληθομε λοι μας νλλάξουμε τς ταυτότητές μας μ μία κάρτα γνωστς Κάρτα τοΠολίτη, πο θ περιέχει λεκτρονικ πλινθίο (chip) κα στν ποία θνσωματωθον διάφορες πληροφορίες καριθμοσυναλλαγς μ τς Κρατικς πηρεσίες, πως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ριθμς Ταυτότητος κ.. πάρχει μάλιστα τεχνολογικ δυνατότητα ατς οκάρτες ννοποιηθον σ μία κάρτα, πο θ εναι ταυτόχρονα ταυτότητά μας, τ πορτοφόλι μας λλ κα τ βιβλιάριο γείας κα τ δίπλωμα δήγησης. Ο εδικότερες τεχνικς πληροφορίες γι ατς τς κάρτες εναι συγκεχυμένες. Μ βάση μως τσα χουν δη ψηφισθε κασχύουν, μπορε κανες εκολα ν διαπιστώσει τι λοποίηση ατν τν ξαγγελιν θλοκληρώσει να κλειστ «σύστημα» λεκτρονικς διακυβέρνησης καλεκτρονικν οκονομικν συναλλαγν, στποο λες οκοινωνικς παροχς κα τ δικαιώματά μας θπαρέχονται κα θσκονται μόνο λεκτρονικ κα μόνο πσους θχουν παραλάβει τν ντίστοιχη κάρτα. ποιος δν παραλάβει ατν τν κάρτα θτίθεται ατομάτως κτς «συστήματος» καταυτόχρονα θ στερεται τ δυνατότητα νργαστε, ν δικαιωθε, νσφαλιστε, νπουλήσει νγοράσει τιδήποτε, μλλα λόγια θδηγεται στν φανισμό(1).
Κα μόνο τνωτέρω ρκον γι ν καταλάβει κανες τι μέσα στ2016 πίκειται πιβολνς συστήματος τυραννικοκανελεύθερου, πομοιού του πολύπαθος τόπος μας δν γνώρισε ποτέ.
λαός μας γι ατ τ «σύστημα» χει προειδοποιηθεππαλιά. Μιλ γι ατ τερ Εαγγέλιό μας στβιβλίο τς ποκάλυψης(2), μίλησαν γι ατγιοι τς Πίστεώς μας, πως γιος Κοσμς Ατωλς κασιος Παΐσιος γιορείτης . τελευταος μάλιστα μς φησε χειρόγραφο κείμενό του π τ 1987 μ τν τίτλο «» που μξεκάθαρο τρόπο περιγράφει τσα σήμερα φαρμόζονται λλ καπρόκειται νφαρμοσθον σχετικ μ τν χρήματη κοινωνία κα τν κάρτα το πολίτη. Ο προειδοποιήσεις ατς εναι σαφες, παληθεύονται κα μς τονίζουν τι κατάληξή τους δν εναι πλτυραννία κα σκλαβιά. Θ εναι τ «σφράγισμα» τοντιχρίστου κα τελικπώλεια τοπολυτιμότερου ποχει καθένας μας, τς διας μας τς ψυχς.
Γισους διαβάζουν ατς τς γραμμς κα σπεύσουν ν μς χαρακτηρίσουν ς περβολικος ν σς πισημάνουμε τι μόλις πρλίγων μερν στ καναλιο πανελλαδικς μβέλειας, τ STAR, προβλήθηκε να νέο «σύστημα» γι ν μ χάνει κανες τ χρήματά του, τν ταυτότητά του κα τ κλειδιά του, μφύτευση στ χέρι του νς πλινθίου (chip) διας τεχνολογίας μ ατς τν καρτν ποπροαναφέραμε. δη λοιπν προετοιμάζεται κοιν γνώμη γι ν δεχθε μετ «τ μία κάρτα» κα τ «σφράγισμα», πως ογιοι τς κκλησίας μας μς χουν προείπει.
Δν ξέρουμε πότε θπαληθευθον τσα ποκάλυψη μς ναφέρει. χουμε μως λοι μας νο κα ξέρουμε νναγνωρίζουμε τ Σημεα τν Καιρν κα δν χουμε καμία μφιβολία τι ξαγγελθεσα χρήματη Κοινωνία κα Κάρτα το Πολίτη θ μς δηγήσουν ργγρήγορα, μετβεβαιότητας στν ποδούλωσή μας κα στν πώλεια τς ψυχς μας.
Γι τν λόγο ατ κα μ πλήρη συναίσθηση τς σοβαρότητας τν συνεπειν τν σων σς λέμε, σς δηλώνουμε τι ρνούμαστε ν συναινέσουμε στν χρήματη Κοινωνία κα στν παραλαβ τς Κάρτας το Πολίτη κα σς καλομε ν πράξετε τδιο.
Θσπεύσουν νδεχομένως κάποιοι ν μς ποκαλέσουν φανατικος πως εναι τς μόδας- φονταμενταλιστές. Τ πράγματα μως εναι πολπλ καφορον τν ρόλο ποφήνουμε νχει στ ζωή μας Πίστη μας ς ρθόδοξοι Χριστιανοί. Δν εναι δυνατν νσπαζόμαστε κα ν προσκυνομε τερ Εαγγέλιο κα τν δια στιγμ νγνοομε τβιβλίο τς ποκάλυψης ποπεριέχεται στο ερ Εαγγέλιο . Δν εναι δυνατν ν ελαβούμαστε κα ν τιμομε τν σιο Παΐσιο κα νπορρίπτουμε τ χειρόγραφο κείμενό του γι τς ταυτότητες κα γισα λλα μ ατ μς προειδοποιε. νωτέρω πόφασή μας δν εναι ποτέλεσμα ζηλωτισμολλ στοιχειώδους μολογίας πίστεως. Εναι ποτέλεσμα λογικς διεργασίας, σύμφωνης μ τ πραγματικό μας συμφέρον, καπιπρόσθετα ποτελε συνταγματικ κα πατριωτικό μας καθκον. Πς μπορε κανες ν θεωρε τν αυτ του λεύθερο ἐὰν δν ρίζει τ πορτοφόλι του κα τ ταμεο του, ἐὰν ποθέτει τδυνατότητα τς διας του τς πιβίωσης στς ρέξεις κυβερνώντων πο συχνθετον τν λόγο τους καλέγχονται π ξένους παράγοντες; «σοι θυσιάζουν στοιχειώδεις λευθερίες γι λίγη σφάλεια, δν ξίζουν οτε λευθερία οτε σφάλεια»χει πε εστοχα Βενιαμν Φραγκλίνος καξίσου εστοχα κάποιος λλος(3)χει παρατηρήσει τι «Κάθε θνος, πο θεωρε πι σημαντικς τν εκολία κα τν νεση π τν λευθερία του, θ χάσει σύντομα τν λευθερία του. Κα ερωνεία εναι τι σύντομα θ χάσει πίσης κα τς εκολίες κα τς νέσεις του.» Δν μπορε νποδουλώνουμε τν ψυχή μας μποφάσεις κανόμους πο εναι πόρροια κβιαστικν διλλημάτων κα φόβων γι τρομοκρατικ χτυπήματα, ξόδου π τν Ερώπη κα κάθε λλης σοβαρς στείας πειλς. κίνδυνος μως εναι κατ’ πέκταση πολ σοβαρς κα γι τν Πατρίδα μας, φο, ἐὰν λοποιηθον ο σχεδιασμο πο προαναφέραμε, ατ κινδυνεύει ν παραδοθε σνείπωτα δεινά.
,τι προέρχεται π ταραχή, μίσος καχθρα εναι π τν Διάβολο κα δν πρέπει ν τ δεχθομε, ν,τι προέρχεται π τν γάπη κα τν Ερήνη εναι π τν διο τν Θεό.
ρνηση τς Κάρτας το Πολίτη κα τς συμμετοχς στν χρήματη Κοινωνία εναι σύμφωνη μ τς νακοινώσεις τς κα τν λλ σ κάθε περίπτωση εναι μία προσωπικπόφαση γι τν κάθε ναν πμς. Γιατί σχέτως το τί θ πον ο γύρω μας, κόμη κα τ πιγαπημένα μας πρόσωπα, εναι μία πόφαση ποφορ τν δια μας τν ψυχή. Ξέρουμε καλ σ τί μέρες ζομε. Γύρω μας μαίνεται καταιγίδα δαιμονικ, πως λεγε σιος Παΐσιος γιορείτης. μως πίσης ξέρουμε τι «Θέλει ρετν κατόλμην λευθερία» καρκε μία νάσα π τν Παναγιά μας γι ν διαλυθον τ νέφη κα μία κτίνα Θεϊκ γι νγεμίσουν λα Φς κα Ερήνη. κάθε νας μας ξεχωριστά, γώ, σύ, λοι μας ς κάνουμε ατ πο λέει ψυχή μας κας πομε θαρρετ«χι» στν χρήματη Κοινωνία κα τν Κάρτα το Πολίτη. Κα εμαστε πολλο πο λέμε «χι». Καχουμε τν Θε κα τ Δίκαιο μ τ μέρος μας, νωμένοι καλληλοϋποστηριζόμενοι.
Γιλα τλλα θ φροντίσει Θεός.
νωμένη Ρωμηοσύνη σς καλε νσυμμετάσχετε στς7 Φεβρουαρίου 2016 καρα 3μ.μ. στΠροπύλαια στ μεγάλη ποργανώνουν ρθόδοξοι σύλλογοι, φορες, ργανώσεις κασωματεα, γι νδηλώσουν τν ντίθεσή τους:
1) στ νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ποπουλα κακβιαστικ
θέλουν ν μς πιβάλουν ο κυβερνντες,
2) στΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τς ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τν ΑΓΟΡΩΝ
5) στν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ κα τ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τν ΛΑΩΝ
6) στν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τς ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετ τ πέρας τν μιλιν θ πραγματοποιηθεπορεία στ Βουλ τν λλήνων (πλατεία Συντάγματος).
1 .Χαρακτηριστικδ τ κείμενο τς παραγράφου 2, ρθρο 153 το Ν.3655/08 «οδες δύναται νπασχοληθες μισθωτς ς ατοαπασχολούμενος, νσφαλισθε ν καταβάλει σφαλιστικς εσφορές, νκδώσει ννανεώσει βιβλιάριο σθενείας, ν δικαιωθε κα ν εσπράξει συντάξεις κα γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, πιδόματα κα βοηθήματα, ἐὰν δν διαθέτει ΑΜΚΑ, ποος ναγράφεται ποχρεωτικπλων τν «ς νω ντιστοίχων παραστατικν»
2 κα ποιε πάντας τος μικρος κα τος μεγάλους, κα τος πλουσίους κα τος πτωχούς, κα τος λευθέρους κα τος δούλους, να δώσουσιν ατος χάραγμα π τς χειρς ατν τς δεξις π τν μετώπων ατν, 17 κανα μ τς δύνηται γορσαι πωλσαι ε μχων τχάραγμα, τνομα τοθηρίου τν ριθμν τονόματος ατο. 18 δε σοφία στίν· χων νον ψηφισάτω τν ριθμν το θηρίου· ριθμς γρ νθρώπου στι· καριθμς ατο χξς’.
3 Σόμερσετ Μωμ