Αγαπητέ κ. Macintyre,  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕσυνεδρίασε για να συζητήσει την πρόσκληση που απευθύνατε για μια συνάντηση της ΟΛΜΕ με τους δύο εμπειρογνώμονες του .

Η τελική μας εκτίμηση είναι ότι μια τέτοια συνάντηση δεν θα ήταν εποικοδομητική, δεδομένης της παραμορφωμένης εικόνας της ελληνικής εκπαίδευσης που έχει σκιαγραφήσει ο ΟΟΣΑ σε μία σειρά από εκθέσεις του, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ή συγχώνευσης σχολικών μονάδων, της αύξησης του εργασιακού φορτίου, της κατάργησης υποστηρικτικών δομών, της αύξησης του μεγέθους των τμημάτων.

Επιπλέον, οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ θα έστελνε ένα λάθος μήνυμα στους συναδέλφους-εκπαιδευτικούς μας που θα ερμήνευαν μια τέτοια συνάντηση ως σηματοδότηση της συνεργασίας της ΟΛΜΕ με τον ΟΟΣΑ. Οι πρόσφατες εκθέσεις σας δεν απεικονίζουν τις κακές συνθήκες των ελληνικών δημόσιων σχολείων ούτε τις κακές αμοιβές των εκπαιδευτικών. Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αν γνωρίζετε τα πιο πρόσφατα προβλήματα στέγασης που αντιμετώπισαν Έλληνες εκπαιδευτικοί κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε κάποια ελληνικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη), οι οποίοιδενείναισε θέση να πληρώσουντα τεράστια ποσά που ζητούνται για ενοίκιο (500 ευρώ και παραπάνω).

Οι απόψεις και οι θέσεις της ΟΛΜΕ δεν είναι σε καμία περίπτωση μυστικές και αναμένουμε ότι με τη γνωστοποίησή τους σε σας, η μέχρι τώρα παραμορφωμένη απεικόνιση της ελληνικής εκπαίδευσης θα αλλάξει. Για τον σκοπό αυτό, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις θέσεις της ΟΛΜΕ και να σας παράσχουμε γραπτές απαντήσεις σε οποιεσδήποτετυχόν ερωτήσεις έχετε σχετικά με αυτό το ζήτημα.