Η κατανομή των 11.913 μόνιμων εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2018 - 10:23 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) λειτουργεί από το 2004 και σκοπός της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει με τη συνδρομή μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από ολόκληρη τη χώρα.

Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του συλλογικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας και επίσης η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Γερμανικής γλώσσας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης να αποκτούν συνολική εικόνα για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών είναι ο συνάδελφος Πάκης Σλίμπας (Θεσσαλονίκη).

Στους δεκάδες πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται εκτός από ορισμένα γενικά στοιχεία (κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας ανά ηλικία, βαθμίδα εκπαίδευσης) και αναλυτικά τα αριθμητικά στοιχεία των μονίμων εκπαιδευτικών των ξενόγλωσσων κλάδων για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για την ορθή εκτίμηση των δεδομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως περίπου ο ένας στους πέντε δεν υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, αλλά με απόσπαση σε φορείς, στο εξωτερικό, ή σε άλλες .

Πιν. 1: Αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών (Stand: 25.10.2018)

Περιφερειακή

Διεύθυνση  

Μόνιμοι ΠΕ05

(Γαλλικής)

Μόνιμοι ΠΕ06

(Αγγλικής)

Μόνιμοι ΠΕ07

(Γερμανικής)

Αν. Μακεδ. & Θράκης 102 (4,1%) 412 (5,4%) 110 (6,4%)
Αττικής 753 (30,6%) 2.384 (31,1%) 422 (24,6%)
Βορείου Αιγαίου 95   (3,8%) 202 (2,6) 47 (2,7%)
Δυτικής Ελλάδας 209 (8,4%) 502 (6,5%) 93 (5,4%)
Δυτικής Μακεδονίας 68    (2,7%) 239 (3,1%) 63 (3,6%)
Ηπείρου 117 (4,7%) 309 (4%) 67 (3,9%)
Θεσσαλίας 180 (7,2%) 606 (7,8%) 122 (7%)
Ιονίων Νήσων 103 (4%) 196 (2,6%) 48 (2,8%)
Κεντρικής Μακεδονίας 306 (12,2%) 1.355 (17,6%) 409 (23,6%)
Κρήτης 147 (5,7%) 465 (6,6%) 105 (6,2%)
Νοτίου Αιγαίου 96   (3,8%) 248 (3,2%) 60 (3,5)
Πελοποννήσου 175 (7%) 366 (4,7%) 94 (5,5%)
Στερεάς Ελλάδας 147 (5,8%) 376 (4,8%) 83 (4,8%)
ΣΥΝΟΛΟ 2.498 (100%) 7.660 (100%) 1.723 (100%)
Στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρετούν επίσης 32 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Ιταλικής Φιλολογίας (ΠΕ34). Το γενικό σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανερχόταν στις 25/10/20018 στους 11.913.

Πιν. 2: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στα Λύκεια

Οργανικά τοποθετημένοι/ες σε Λύκεια
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
ΓΕΛ 117 1.138 53
ΕΠΑΛ 9 499
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 126 1.637 53

Πιν. 3: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Εκκλησιαστικά

Γυμνάσια – Λύκεια

1 6

Πιν. 4: Μέσος όρος ηλικίας μονίμων ΠΕ05, 06 & 07 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Μέσος όρος ηλικίας κατά κλάδο και βαθμίδα
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 50 έτη 47 έτη 45 έτη
Γυμνάσια – Λύκεια 54 έτη 49 έτη 49 έτη
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 53 έτη 48 έτη 48 έτη

Πιν. 5: Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 659 3.744 349
Γυμνάσια – Λύκεια 1.842 3.916 1.374
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 2.498 7.660 1.723

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δράμας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 7 45 4
Γυμνάσια – Λύκεια 12 39 17
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 19 84 21

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Έβρου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 9 44 2
Γυμνάσια – Λύκεια 19 43 22
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 28 87 24

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καβάλας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 51 5
Γυμνάσια – Λύκεια 18 43 28
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 20 94 33
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ξάνθης
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 48 2
Γυμνάσια – Λύκεια 13 32 18
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 15 80 20
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ροδόπης
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 34
Γυμνάσια – Λύκεια 18 32 12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 20 66 12

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 49 284 21
Γυμνάσια – Λύκεια 99 234 74
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 148 518 95
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανατολικής Αττικής
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 39 210 16
Γυμνάσια – Λύκεια 76 173 57
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 115 383 73
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 67 193 26
Γυμνάσια – Λύκεια 54 142 52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 121 335 78
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 35 168
Γυμνάσια – Λύκεια 76 171 43
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 111 239 43
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 38 156 18
Γυμνάσια – Λύκεια 54 138 48
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 92 294 67
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δυτικής Αττικής
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 11 78
Γυμνάσια – Λύκεια 31 72 16
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 42 150 16
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πειραιά
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 33 160
Γυμνάσια – Λύκεια 91 199 51
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 124 359 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λέσβου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 10 43 4
Γυμνάσια – Λύκεια 31 53 14
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 41 96 18
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σάμου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 10 1
Γυμνάσια – Λύκεια 18 30 15
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 20 40 16
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χίου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 5 25 1
Γυμνάσια – Λύκεια 29 41 12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 34 66 13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αιτωλοακαρνανίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 58 7
Γυμνάσια – Λύκεια 59 94 20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 63 152 27
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αχαΐας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 3 102 5
Γυμνάσια – Λύκεια 67 119 38
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 70 221 43
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ηλείας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 10 37 2
Γυμνάσια – Λύκεια 66 91 21
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 76 128 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γρεβενών
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 11 1
Γυμνάσια – Λύκεια 4 12 7
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 8 23 8
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καστοριάς
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 3 24 2
Γυμνάσια – Λύκεια 9 23 9
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 12 47 11
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοζάνης
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 11 65 7
Γυμνάσια – Λύκεια 26 70 23
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 37 135 30
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φλώρινας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 12 4
Γυμνάσια – Λύκεια 11 21 10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 11 33 14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρτας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 3 26 2
Γυμνάσια – Λύκεια 34 39 9
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 37 65 11
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Θεσπρωτίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 28 4
Γυμνάσια – Λύκεια 15 34 11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 19 62 15
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ιωαννίνων
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 11 63 9
Γυμνάσια – Λύκεια 29 65 21
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 40 128 30
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρέβεζας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 6 24 3
Γυμνάσια – Λύκεια 15 29 8
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 21 53 11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Καρδίτσας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 7 62 7
Γυμνάσια – Λύκεια 26 48 12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 33 110 19
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λάρισας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 26 117 8
Γυμνάσια – Λύκεια 42 95 28
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 68 212 36
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαγνησίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 17 90 10
Γυμνάσια – Λύκεια 24 78 26
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 41 168 36
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τρικάλων
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 10 61 11
Γυμνάσια – Λύκεια 28 55 20
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 38 116 31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ζακύνθου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 5 14 2
Γυμνάσια – Λύκεια 19 17 8
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 24 31 10
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κέρκυρας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 7 32 6
Γυμνάσια – Λύκεια 35 62 21
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 42 94 27
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφαλληνίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 11
Γυμνάσια – Λύκεια 17 28 6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 21 39 6
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λευκάδας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 10
Γυμνάσια – Λύκεια 14 22 5
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 16 32 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 27 199 40
Γυμνάσια – Λύκεια 36 141 80
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 63 240 120
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 24 223 38
Γυμνάσια – Λύκεια 61 173 85
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 85 396 123
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημαθίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 15 73 9
Γυμνάσια – Λύκεια 28 50 22
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 43 123 31
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κιλκίς
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 3 30 6
Γυμνάσια – Λύκεια 9 30 13
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 12 60 19
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πέλλας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 10 64
Γυμνάσια – Λύκεια 23 44 32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 33 108 32
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πιερίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 58 5
Γυμνάσια – Λύκεια 18 50 21
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 22 108 26
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σερρών
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 13 68 7
Γυμνάσια – Λύκεια 15 62 22
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 28 130 29
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαλκιδικής
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 3 46 3
Γυμνάσια – Λύκεια 17 43 26
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 20 89 29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ηρακλείου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 13 99 13
Γυμνάσια – Λύκεια 54 120 39
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 67 219 52
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λασιθίου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 24 2
Γυμνάσια – Λύκεια 24 35 13
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 24 59 15
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρεθύμνου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 7 22
Γυμνάσια – Λύκεια 23 34 14
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 30 56 14
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χανίων
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 62 5
Γυμνάσια – Λύκεια 22 68 19
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 26 130 24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δωδεκανήσου
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 8 47 4
Γυμνάσια – Λύκεια 45 108 33
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 53 155 37
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κυκλάδων
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 1 31
Γυμνάσια – Λύκεια 41 62 23
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 42 93 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αργολίδας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 5 27 6
Γυμνάσια – Λύκεια 20 35 16
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 25 62 22
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρκαδίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 7 26 1
Γυμνάσια – Λύκεια 30 28 11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 37 54 12
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κορινθίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 9 32 4
Γυμνάσια – Λύκεια 32 60 24
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 41 92 28
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λακωνίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 10 18 1
Γυμνάσια – Λύκεια 21 31 9
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 31 49 10
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεσσηνίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 11 48 4
Γυμνάσια – Λύκεια 30 61 18
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 41 109 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βοιωτίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 6 32 2
Γυμνάσια – Λύκεια 29 62 12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 35 94 14
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εύβοιας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 12 59 3
Γυμνάσια – Λύκεια 34 82 29
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 46 141 32

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ευρυτανίας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 2 2
Γυμνάσια – Λύκεια 9 6 8
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 11 8 8

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φθιώτιδας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 13 53 5
Γυμνάσια – Λύκεια 29 59 15
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 42 112 20

 

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φωκίδας
ΚΛΑΔΟΣ Γαλλικής Αγγλικής Γερμανικής
Δημοτικά Σχολεία 4 7 1
Γυμνάσια – Λύκεια 9 14 8
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ 13 21 9

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral