Η αναγγελία του νέου Λυκείου έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις, έχοντας όλες ως κοινό παρονομαστή τη μείωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων διαφόρων ειδικοτήτων. Θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί και η δραματική μείωση που έχουν ήδη υποστεί οι Φυσικές Επιστήμες τα τελευταία δυο χρόνια. Η πρωτοφανής επίθεση κατά των Φυσικών Επιστημών κορυφώθηκε το 2015.

Ήταν η χρονιά που θεωρήθηκε άχρηστη η Φυσική στη Γ Λυκείου ως μάθημα γενικής παιδείας, αλλά και ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετιζόμενα με την πληροφορική. Προφανώς κρίθηκε ως σημαντικότερο να διδάσκεται ένας υποψήφιος Κοινωνιολογία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για να εισαχθεί σε σχολές όπως «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ή «Ψηφιακών Συστημάτων» .

Οι σχετιζόμενες αλλαγές με το μάθημα της Φυσικής από το 2015 είναι οι ακόλουθες:

  • Κατάργηση της Φυσικής από μάθημα Γενικής Παιδείας στη Γ Λυκείου (1 ώρα ανά τμήμα)
  • Κατάργηση της Φυσικής από τη μια ομάδα προσαντολισμού και διατήρησή της μόνο στην ομάδα προσαντολισμού Θετικών επιστημών (3 ώρες ανά τμήμα).
  • Κατάργηση του εργαστηριακού τρίωρου.

Συνυπολογίζοντας και τις παρακάτω αλλαγές που είχαν προηγηθεί του 2015, αντιλαμβάνεται εύκολα και ο πλέον δύσπιστος την υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής. Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

    • Α Λυκείου: το μάθημα από τρίωρο γίνεται δίωρο
    • Κατάργηση του μαθήματος επιλογής Αστρονομίας. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας πλέον δώδεκα σχολικά έτη, δεν έχουν διδαχθεί το παραμικρό σχετικά με τα αστρονομικά φαινόμενα. Το πρωτοφανές επίσης είναι πως το μάθημα επιλογής, με τίτλο «Γεωλογία – Διαχείριση Φυσικών πόρων», δε δίνεται ως Α ανάθεση σε καθηγητές του κλάδου ΠΕ 04.01, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τις μειώσεις που ήδη παρουσιάστηκαν, ελάχιστοι να είναι εκείνοι που συμπληρώνουν πλήρες ωράριο σε μια σχολική μονάδα.

Αθροίζοντας σε ένα μικρό ΓΕΛ εννέα τάξεων τις ώρες που μειώθηκε το μάθημα τις Φυσικής καταλήγουμε πως αυτές κυμαίνονται από 13 – 16, ανάλογα με τα τμήματα αστρονομίας που υπολογίζονται κάθε φορά.

Συνέχεια αυτής της προσπάθειας εξοβελισμού των Φυσικών Επιστημών από το Λύκειο αποτελεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα που προτείνει η νέα ηγεσία του Υπουργείου. Παρατηρώντας το προσεκτικά θα διαπιστώσει κανείς πως εντέχνως τα μαθήματα Φυσική – Χημεία – Βιολογία, αναφέρονται ως ένα με τίτλο: «Φυσικές Επιστήμες» και με σύνολο ωρών στην Α Λυκείου 4 ώρες, από έξι που είναι σήμερα, και στη Β Λυκείου επίσης 4 ώρες από έξι.

Αυτό έχει ως συνέπεια επιπλέον 12 ώρες λιγότερες για τις Φυσικές Επιστήμες σε ένα Λύκειο εννέα τμημάτων. Το σύνολο αγγίζει τις 28 χαμένες ώρες!

Είναι αδιανόητο στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, η Ελλάδα να επιλέγει την οπισθοδρόμηση. Το υπουργείο συντάσσει πίνακες, σχετιζόμενους με την ωρολόγια κατανομή μαθημάτων, κατευθυνόμενο από την ισχύ ορισμένων ειδικοτήτων ή ακόμα και από τις προσωπικές επιλογές, βάσει συμπάθειας σε ορισμένους κλάδους των εκάστοτε Υπουργών. Σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο το βάρος στη μόρφωση έχει μετατοπιστεί προς τις Θετικές Επιστήμες, αλλά στην Ελλάδα επιλέξαμε την πρωτοτυπία για μια ακόμη φορά δυστυχώς.