Η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ για την εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2019 - 16:20 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,εκ του ιδρυτικού νόμου της, προβλέπεται να υποβάλλει ετήσιες Εκθέσεις επί παραμέτρων του εκπαιδευτικού συστήματος, προβαίνοντας σε τεκμηριωμένες επισημάνσεις και προτάσεις αξιοποιήσιμες στη διαμόρφωση της πολιτικής.

Η τεκμηρίωσή τους, όμως, προϋποθέτει την πρόσβαση της Αρχής σε ανάλογα δεδομένα ευρύτερηςκλίμα-κας, και σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο της Αρχής, στην πρώτη συνεδρία του,με την υπ’ αριθμ. 1/07-01-2019 Πράξη του,αποφάσισε να εστιάσει την Έκθεση του 2019 στη μελέτηδεδομένωντης εκπαίδευσης που καταχωρίζονται σεπληροφοριακά συστήματαεθνικής κλί-μακαςυπαγόμενα στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

 

Από ταυπάρχοντα συστήματα, σημαντικότεροθεωρήθηκε,για τις ανάγκες της Έκθεσης και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,το πληροφοριακό σύστημα MySchool, όπου καταχωρίζονται όλα τα δεδομέναπου αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς και την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επίσης, το Συμβούλιο της Αρχής στην ανωτέρω συνεδρία του έκρινε ωςυψηλού ενδιαφέροντος για την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.και τη μελέτη τωνκεντρικώνδιαδικτυακών υπηρεσιών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρω-τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μελέτη των αποθετηρίων του«Φωτόδεντρου» και του ιστότοπου«Διαδραστικά Σχο-λικά Βιβλία», τα οποία αποτελούν τις κεντρικές διαδικτυακές υπηρεσίες ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ

Loading...
  • ideascentral

    europalso