Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος παραβρέθηκε σήμερα , που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και το DIGITALEUROPE.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Αρβανιτόπουλου ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα του υπουργείου παιδείας για το 2014 τα οποία είναι:

«Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα, τα Επαγγελματικά δικαιώματα, τα Προγράμματα Μαθητείας, τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, τα Τοπικά Σύμφωνα Μαθητείας και μια Εκπαιδευτική Γεωγραφία αντίστοιχη με την οικονομική γεωγραφία της χώρας.

Όλα αυτά συνιστούν θέματα προτεραιότητας που έχουμε ήδη δρομολογήσει και ολοκληρώνουμε εντός του 2014. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων και πολιτικών που, εκτός όλων των άλλων, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και θα δώσουν στους νέους την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Οι αλλαγές αυτές εδραιώνονται με το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο μεταξύ άλλων επιδιώκει:

Τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αναβάθμιση της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Την ενίσχυση του θεσμού της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και τη διευκόλυνση των ευκαιριών στους νέους για ένταξη στην αγορά εργασίας. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της αγορά εργασίας και την υποστήριξη της προσπάθειας των φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των κύκλων σπουδών. Την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας στο πλαίσιο της βασικής έρευνας αλλά και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών .

Και φυσικά την ιδιαίτερη μέριμνα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, εκεί όπου η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση δεν έχουν μόνο μαθησιακά αποτελέσματα αλλά συμβάλλουν στην ίδια την ποιότητα της ζωής τους.»

diorismos.gr