Η ΔΟΕ ζητά η επιμόρφωση να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/05/2018 - 13:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε. – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  87ης Γενικής Συνέλευσης ΔΟΕ 23 – 25 Ιουνίου 2018  Απόσπασμα από το διεκδικητικό πλαίσιο σχετικά με την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου

Από τότε που ιδρύθηκε η Δ.Ο.Ε., τη δεκαετία του ’20, το αίτημα για πανεπιστημιακή μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν πρώτο στις διεκδικήσεις μας.

Απαιτούσαμε και απαιτούμε επιμόρφωση που να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, όχι μόνο για να αναβαθμιστεί το σχολείο, αλλά και για να γίνει η μόρφωση υπόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Υπογραμμίζουμε, επίσης, ότι το τετράπτυχο: μόρφωση – επιμόρφωση – μεταπτυχιακές σπουδές – μετεκπαίδευση, είναι ένα ενιαίο σύνολο και πρέπει από, επιστημονικής πλευράς, έτσι να αντιμετωπίζεται.

Η επιμόρφωση, για μας, δεν είναι διαδικασία που αυτή καθαυτή επιφέρει αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας, όσο στρατηγική που προωθεί στα σχολεία ένα περιβάλλον και μια νοοτροπία εργασίας που ευνοεί και διευκολύνει την εκπαιδευτική αλλαγή.

Μακροπρόθεσμος στόχος της επιμόρφωσης, είναι η αλλαγή του «πολιτισμού της καθημερινότητας» του σχολείου.

Την τελευταία εικοσαετία τα επιμορφωτικά προγράμματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα για τους εκπαιδευτικούς.

Όσα, δε, υλοποιούνταν ήταν προσαρμοσμένα, κυρίως, στα επίπεδα ενδιαφέροντος εκείνων που τα υλοποιούσαν και όχι των εκπαιδευτικών.

Δεν ήταν, δε, λίγες οι περιπτώσεις που ήταν κακής ποιότητας.

Επίσης πολλά ιδιωτικά προγράμματα, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης στόχευαν στην «εκμετάλλευση» της ελπίδας αδιόριστων και αναπληρωτών συναδέλφων με την προσδοκία επιπλέον μοριοδότησης για πρόσληψη.

Είναι εδραιωμένη η πεποίθηση στον εκπαιδευτικό κόσμο ότι τα προγράμματα γίνονταν κυρίως για να απορροφηθούν τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία εξαντλούσαν τις χρηματοδοτήσεις στο επίπεδο των επιμορφωτών, χωρίς να έχει προβλεφθεί έστω και η ελάχιστη αποζημίωση για τους επιμορφούμενους οι οποίοι με τεράστιο κόστος (οικονομικό, προσωπικό, οικογενειακό) γέμιζαν τις αίθουσες, προσδοκώντας σε κάτι το ουσιαστικό, το οποίο δεν έπαιρναν.

Για τη Δ.Ο.Ε. η επιμόρφωση είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής διαδρομής του εκπαιδευτικού.

Θα πρέπει να αποτελεί συνεχή διαδικασία που ακολουθεί τον εκπαιδευτικό σε όλη τη σταδιοδρομία του και δεν ταυτίζεται απλώς με την κάλυψη ενδεχόμενων κενών στη βασική εκπαίδευσή του.

Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και θα προσαρμόζεται στις εσωτερικές διεργασίες και προβληματισμούς του κάθε εκπαιδευτικού και στις ανάγκες του για περαιτέρω εξέλιξη.

Διεκδικούμε:

Εισαγωγική επιμόρφωση,

με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη.

Περιοδική επιμόρφωση,

που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ενδοσχολική επιμόρφωση.

Η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.

Να γίνει προσπάθεια η επιμόρφωση να γίνεται με μετακίνηση των επιμορφωτών και όχι των επιμορφούμενων.

Να υπάρχει διαρκής διαδικασία αποτύπωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που θα υπηρετεί ως βάση στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών δράσεων.

Χρήση και μεικτών μοντέλων επιμόρφωσης που θα συνδυάζουν δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διαδικασίες με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Επιμορφωτικές δυνατότητες που να καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.

Στοχευμένη επιμόρφωση, με την υλοποίηση ειδικών-εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, με την επιστημονική συνδρομή των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων.

Να δημιουργηθεί ανοιχτό μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς. Οι επιμορφωτές να προέρχονται, κυρίως, από το χώρο της μάχιμης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί της πράξης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, κλπ.), έτσι ώστε η επιμόρφωση να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική εφαρμογή στη σχολική τάξη.

Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες της επιμόρφωσης (ένταξη στο μητρώο, επιλογή επιμορφωτών, αμοιβές, επιλογή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών κλπ.).

Να καλύπτονται όλα τα έξοδα κίνησης των εκπαιδευτικών (οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, κλπ).

Να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις (ιδιαίτερα σε αυτές με μεγάλη χρονική διάρκεια).

Επαναλειτουργία των διδασκαλείων – σε όλα τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής – με δυνατότητα συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους.

Επανέναρξη της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε όσους παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών.

Loading...
  • ideascentral

    europalso