Υπουργείο Παιδείας: «Διευκόλυνση Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ»

Καλούνται οι Διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπως προσαρμόσουν κατάλληλα το πρόγραμμα των αναπληρωτών των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ, προκειμένου για να διευκολυνθούν στην κατάθεση των αιτήσεων πρόσληψης αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-18, στις οικείες Π.Δ.Ε..