Η διεθνής κοινότητα για τη συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων