Το 2013 το Τμήμα μας μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ώστε να προσφέρει στους φοιτητές μας πιο ολοκληρωμένη γνώση σε ένα ακόμη καλύτερο ακαδημαϊκό περιβάλλον ώστε να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν περίπλοκα προβλήματα στην περιοχή των Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

Ιωάννης Φούντος,  Πρόεδρος, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετά την ένταξη του Τμήματός μας στην νέο-ιδρυθείσα Πολυτεχνική Σχολή, η εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος μας στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που αποφασίστηκε στις 5 Ιουλίου 2017 από τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ, είναι το τελικό βήμα στη μετεξέλιξη του Τμήματός μας σε Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρύτανη του Π.Ι. κ. Καψάλη για την αμέριστη υποστήριξή του για να υλοποιηθεί αυτό το τελευταίο βήμα, τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ κ. Στασινό για την υποστήριξή του, την πρόεδρο της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κα Μοροπούλου για την συνεχή αρωγή και υποστήριξή της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετεξέλιξης του Τμήματος, το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, τους συναδέλφους μηχανικούς της ΕΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τους οποίους είχαμε άριστη συνεργασία καθώς και όλα τα μέλη του Τμήματος και του Πανεπιστημίου μας που έχουν συνεισφέρει πολύ χρόνο και κόπο στην μακρόχρονη διαδικασία της μετεξέλιξης του Τμήματός μας σε Τμήμα Μηχανικών.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε τους πρώτους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς στην Ελλάδα απόφοιτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα είναι μέλη της μεγάλης οικογένειας του ΤΕΕ.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο τέσσερα αντίστοιχα Τμήματα που βγάζουν απόφοιτους Μηχανικούς που εντάσσονται στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΕ. Αναμένουμε σύντομα και ένα προεδρικό διάταγμα στα πλαίσια του νόμου 4439/2016 που θα δώσει σε όλους τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ένα μεγάλο επιπρόσθετο κομμάτι επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αντικείμενα ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι απόφοιτοί μας έχουν ήδη τα δικαιώματα του κλάδου ΠΕ19 και έχουν στελεχώσει Πανεπιστήμια,  ερευνητικά κέντρα, εταιρείες Πληροφορικής,  την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση  ή έχουν δημιουργήσει καινοτόμες επιχειρήσεις. Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί και επίσημα μια σημαντική διεύρυνση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων αποφοίτων μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό.

Τελειώνοντας, και δεδoμένου ότι τη στιγμή αυτή πολλοί μαθητές είναι στη κρίσιμη διαδικασία συμπλήρωσης του τους, να τονίσω ότι το Τμήμα παρέχει άριστες σπουδές και τη δυνατότητα ένταξης των αποφοίτων τόσο στο κλάδο ΠΕ19 όσο και στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών.