Διαβάστε το δέυτερο μέρος του άρθρου του Κωνσταντίνου Αδριανουπολίτη (Εκπαιδευτικός – Ερευνητής, Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.) αναφορικά με την :

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέραμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της τις οποίες κατοπτρίζεται το μονομερές ενδιαφέρον για την Επαγγελματική Κατάρτιση, τα ΙΕΚ, και όχι για τη βάση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα ΕΠΑ.Λ.

Στο παρόν θα αναφερθούμε και σε άλλα παραδείγματα στα οποία επίσης φαίνεται η έμπρακτη κυβερνητική απαξίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Παράδειγμα 1ο

Ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας ότι είναι έτοιμα 166 νέα προγράμματα σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες από το Νηπιαγωγείο έως και τη Β΄ Γενικού Λυκείου.

Για το Επαγγελματικό Λύκειο δεν είναι κανένα έτοιμο, αλλά θα ετοιμαστούν εντός του 2022, 336 προγράμματα σπουδών για τις ανάγκες των τομέων και των ειδικοτήτων.

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμο κανένα πρόγραμμα ΕΠΑ.Λ. και κυρίως σε τομείς και ειδικότητες με μεγάλο αριθμό μαθητών οι οποίοι διδάσκονται εν πολλοίς απαξιωμένη ύλη μαθημάτων; Δεν είναι κατανοητό ότι οι ανάγκες στα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, διότι το περιεχόμενό τους είναι αναγκαίο να ανανεώνεται σύντομα λόγω των μεταβολών της τεχνολογίας; Πέραν αυτών, πότε θα εκδοθούν τα εκατοντάδες απαιτούμενα βιβλία η έκδοση των οποίων είναι δυσχερέστερη σε σχέση με τα βιβλία γενικής παιδείας, πότε θα γίνει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα τα διδάξουν;   Τέλος η προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητο να υλοποιεί το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών,   απαιτεί σύνταξη προδιαγραφών, προκήρυξη και διενέργεια διεθνών διαγωνισμών, παράδοση εξοπλισμού, παραλαβή από τα σχολεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο νέο εξοπλισμό. Οι διαδικασίες αυτές  είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Πότε θα γίνουν όλα αυτά;

 

Παράδειγμα 2ο

Η Μαθητεία στο – Τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρουσιάζει προβλήματα τα οποία την οδηγούν σε πτωτική πορεία.

Για το τρέχον έτος έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, Συντονιστών στις Π.Δ.Ε. και Υπευθύνων στις Δ.Δ.Ε.,  με αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8-11-2021 έως 16-11-2021.

Η πρόσκληση ήταν σωστά δομημένη με μόρια, τυπικά προσόντα, προϋπηρεσία στη Μαθητεία, συνέντευξη ώστε να μην αδικηθεί κανένας υποψήφιος. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι απογοητευτικό, διότι υπήρξαν περιπτώσεις, όχι  λίγες, στις οποίες δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.

Οι κύριες αιτίες είναι οι εξής:

α) Η πρόσκληση έγινε καθυστερημένα διότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στα σχολεία τους και δεν είναι εύκολο να

το εγκαταλείψουν.

β) Ο χρόνος της διετούς θητείας όσων επιλεγούν, δεν λογίζεται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε άλλες περιπτώσεις. Για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δημοσίων ΙΕΚ,   ο χρόνος της τριετούς θητείας τους λογίζεται χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (Ν. 4763/2020, άρθρο 31, παρ. ε). και στο ίδιο άρθρο στην παρ. 12 αναφέρεται ότι ο Δ/ντής και ο Υπ/ντής δεν μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο!

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία διασφαλίστηκε με Νόμο στις περιπτώσεις που αναφέραμε, διότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού.

Ανάλογη διασφάλιση με τον ίδιο Νόμο έγινε στους Δ/ντές των ΕΣΚ.

Η μη διασφάλιση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στους Συντονιστές και τους Υπεύθυνους Μαθητείας στις Π.Δ.Ε. και στις Δ.Δ.Ε. καταδεικνύει την απαξίωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τα ΕΠΑ.Λ. και την Μαθητεία τους, για την οποία φραστικά δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Για τη διοικητική υποστήριξη των τμημάτων της Μαθητείας, προβλέπεται από το Ν. 4763/2020, άρθρο 38, παρ. 4α πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι μήνες. Οι προσλήψεις αυτές δεν έχουν γίνει ακόμη και είναι αμφίβολο εάν θα γίνουν, λόγω στενότητας κονδυλίων.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλα παραδείγματα για τη Μαθητεία. Είναι φανερό ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιθυμεί την ανάπτυξη της Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. διότι εκτός των άλλων οι θέσεις Μαθητείας δεν είναι τόσες πολλές για να καλυφτούν οι ανάγκες της Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, των ΙΕΚ άλλων υπουργείων, του ΟΑΕΔ κ.λ.π. Η περίπτωση να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μας,  πιθανή και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για την περαιτέρω  απαξίωσή της.

 

Παράδειγμα 3ο

Ο πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάποια ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί προβλήματα χώρων, μετακίνησης μαθητών, εύρυθμης λειτουργίας και διοίκησης των σχολείων. Μπορούμε να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις με αριθμούς μαθητών όπως, Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού 701, Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου 704, 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πειραιά 835, Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ευόσμου 843, 4ο Εσπερινό

ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου 1.050 Για τις περιπτώσεις των σχολείων – μαμούθ το υπουργείο δεν λαμβάνει καμία μέριμνα ώστε να προβεί σε ιδρύσεις, μετατροπές κ.λ.π.

 

Παράδειγμα 4ο

Η Γραμματειακή υποστήριξη με διοικητικό προσωπικό στα ΕΠΑ.Λ. είναι ανύπαρκτη. Το πρόβλημα είναι οξύτατο ιδιαίτερα στα πολυάριθμα σε μαθητές Εσπερινά, όπου θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί τουλάχιστον 3ος Υποδιευθυντής.

Αποτελεί παραλογισμό το γεγονός ένα Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. με 1.000 και πλέον μαθητές να μην διαθέτει κανένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη και ένα Δ.Ι.Ε.Κ. με περισσότερους από 400  καταρτιζόμενους να διαθέτει πέντε (5)!

 

Παράδειγμα 5ο

Η αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.

Με πρόσφατη απόφασή της (18-11-2021) η Υπουργός Παιδείας κα. Κεραμέως καθόρισε νέους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις προτάσεις των ΑΕΙ οι συντελεστές των μαθημάτων γενικής παιδείας κατά κανόνα αυξάνονται και οι συντελεστές των μαθημάτων ειδικότητας μειώνονται. Όσα ΑΕΙ δεν υπέβαλαν προτάσεις οι συντελεστές καθορίστηκαν από την Υ.Α. ως εξής: Νέα Ελληνικά 25%, Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%, Μάθημα ειδικότητας 1 25% και Μάθημα ειδικότητας 2 25%. Σημειώνουμε εδώ ότι μέχρι τώρα ίσχυαν οι συντελεστές για τα δύο μαθήματα Γενικής παιδείας 15% και για τα δύο μαθήματα ειδικότητας 35%.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι δυσμενείς για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. διότι στις πανελλαδικές εξετάσεις συγκέντρωναν μεγαλύτερες βαθμολογίες στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Με τη νέα ρύθμιση ο συνολικός αριθμός των μορίων θα είναι μικρότερος και οι επιδόσεις θα εμφανίζονται μικρότερες. Οι παλαιοί συντελεστές καθορίστηκαν  με το σκεπτικό ότι το Επαγγελματικό Λύκειο έχει διττό σκοπό παρέχει Απολυτήριο και Πτυχίο. Οι αυξημένοι συντελεστές στα μαθήματα ειδικότητας ορίστηκαν διότι τα μαθήματα αυτά είναι συνήθως αντίστοιχα με βασικά μαθήματα των τμημάτων ειδικότητας των ΑΕΙ.

Με άλλη απόφασή της η Υπουργός Παιδείας κα. Κεραμέως (ΦΕΚ 3771/Β/13-8-2021) καθόρισε νέους συντελεστές βαρύτητας των

πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή τους στις σχολές υπαξιωματικών, αστυφυλάκων, πυροσβεστών κ.α. Οι νέοι συντελεστές είναι και εδώ αυξημένοι στα μαθήματα γενικής παιδείας.

Οι νέες ρυθμίσεις με την αύξηση των συντελεστών στα μαθήματα γενικής παιδείας δεν είναι προς όφελος των μαθητών, διότι θα υπάρξει η ανάγκη, κάποιοι μαθητές να καταφύγουν σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα, τα δίδακτρα των οποίων είναι αμφίβολο ότι μπορούν να καταβάλουν οι γονείς τους.

Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα απαξίωσης των ΕΠΑ.Λ. εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας τα οποία θα αναφέρουμε στο επόμενο άρθρο μας και μέχρι τότε ενδέχεται  να υπάρξει και κάποια άλλη δυσμενής ρύθμιση.

 

Ίδωμεν