Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών ή καθηγητές Αγγλικής σχετικά με όλες τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε: Σεμινάρια για καθηγητές Αγγλικής Προφορικά τεστ προσομοίωσης (mock speaking tests) Παρουσίαση για γονείς Σεμινάρια για καθηγητές Αγγλικής Σημαντικές πληροφορίες Τα σεμινάρια διεξάγονται στην Αγγλική από έμπειρο μέλος της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουμε σεμινάριο στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών σας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε το σεμινάριο/τα σεμινάρια που έχετε επιλέξει μέσω διαδικτύου (webinar) ή στους χώρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.