Η Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α., παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της και του αθλητισμού, εκφράζει την ανησυχία της για την προοδευτική υποβάθμιση και συρρίκνωση του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

ΠΕΝΕΛΦΑ

Πλήθος ψηφισμάτων και οδηγιών από διεθνείς φορείς υγείας και εκπαίδευσης συστήνουν ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης τουλάχιστον τρεις ώρες φυσικής αγωγής ανά εβδομάδα με την προοπτική για επέκταση του ελαχίστου αυτού ορίου όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στοχεύει στην προετοιμασία του μαθητή για ένα υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική του ανάπτυξη, καλλιεργώντας κεφαλαιώδεις κοινωνικές αξίες όπως η ειρήνη, η αδελφοσύνη, η άμιλλα, η ισότητα και η Δικαιοσύνη.

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα Ελληνόπουλα πλήττονται από παχυσαρκία υποθηκεύοντας την υγεία τους και επιβαρύνοντας τον εθνικό προϋπολογισμό.

Παρόλα αυτά η προαναφερθείσα υποβάθμιση και συρρίκνωση του μαθήματος συνεχίζονται με τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε μόνο δύο ώρες την εβδομάδα στην Ε και ΣΤ τάξη του Δημοτικού σχολείου και επίσης μόνο δύο ώρες στο Γυμνάσιο και Λύκειο εκτός της δευτέρας τάξης Λυκείου που επικρατεί ο παραλογισμός το μάθημα να διδάσκεται άπαξ της εβδομάδος.

Επίσης, η αξιολόγηση του μαθήματος της φυσικής αγωγής δεν συμπεριλαμβάνεται στο μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης για την προαγωγή του μαθητή σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Τόσο με τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά όσο και με τα οικονομικά κριτήρια πιστεύουμε ότι: α) η θεσμοθετημένη φυσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση από εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, β) η αύξηση των ωρών διδασκαλίας και γ) η χρηματοδότηση για τη βελτίωση των σχολικών αθλητικών υποδομών θα αποτελέσουν μια ουσιαστική επένδυση για το ποιοτικό μέλλον των μαθητών μας.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με το κατά πόσο έχουμε τη βούληση να μετουσιώσουμε σε πράξη αρχές και αξίες που πρώτοι εμείς έχουμε συλλάβει και διατυπώσει, ως λαός, και να εναρμονιστούμε πλήρως με το άρθρο 16 §2 του Συντάγματος της Ελλάδας «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…».
Επειδή πιστεύουμε ότι το έγγραφό μας απευθύνεται σε ώτα ακουώντων, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.