Επιστολή της ΠΟΣΥΠ προς την Υπουργό Παιδείας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΔΙΠ, ΠΥΣΔΙΠ)

κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ,

Με αφορμή την έκδοση των πρώτων Υπουργικών Αποφάσεων σας, για την εκλογή των Αιρετών Εκπροσώπων των υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε την θέση της ΠΟΣΥΠ και όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για ψηφοφορία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και με δια ζώσης ψηφοφορία για τις 14 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και για όσες ακόμη έχουν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αποκτήσει περισσότερους από 40 υπηρετούντες υπαλλήλους.

Σας τονίζουμε ότι η δια ζώσης ψηφοφορία προβλέπεται μάλιστα και από την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/οικ.10294/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΒΘ46ΜΤΛ6-25Θ), για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δημόσιο, για το έτος 2022!

Σας υπενθυμίζουμε, ότι η περσινή μονομερής Απόφασή σας για καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία και ο τρόπος που οργανώθηκε και διεξήχθη αυτή, από το Υπουργείο Παιδείας, ευτέλισε κάθε έννοια εκλογικής διαδικασίας, νομιμότητας και δεοντολογίας.

Επειδή η ΠΟΣΥΠ, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, έχει ζητήσει συνάντηση μαζί σας, για τα πολύ σοβαρά προβλήματα της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, τα οποία και επί της θητείας σας παραμένουν άλυτα, σας καλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ, ώστε μεταξύ των άλλων προβλημάτων και ζητημάτων να συζητήσουμε και το τρέχον ζήτημα του τρόπου εκλογής των Αιρετών Εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση, διότι η ΠΟΣΥΠ δεν περιορίζεται μόνον στο να διεκδικεί αλλά πάντα έχει θέσεις τεκμηριωμένες και προτάσεις επεξεργασμένες και εφαρμόσιμες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ