Οι καθηγητές και οι Διευθυντές στα γενικά λύκεια ψάχνουν εναγωνίως να λύσουν το γρίφο της προαγωγής από τάξη σε τάξη.

Τι θα ισχύσει άραγε; Οι γενικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. «με το ΠΔ. 60/2006» δεν επαρκούν, διότι έκτοτε άλλαξε η ομαδοποίηση των μαθημάτων.

Σύμφωνα με ότι ισχύει μέχρι σήμερα, ο μαθητής προάγεται, εφόσον ο Γενικός Μέσος Όρος του είναι 10 και άνω σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν έχει στα μαθήματα (Μέσους όρους των κλάδων τους): Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά τουλάχιστον 10 και στα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8.

Το τελευταίο σημαίνει να έχει τουλάχιστον 8 στα μαθήματα που δεν έχουν κλάδους και τουλάχιστον 8 στο μάθημα των φυσικών επιστημών, δηλαδή στο Μ.Ο. των τριών κλάδων του Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
2. Όταν δεν ισχύει η περίπτωση 1, αλλά έχει τουλάχιστον 8 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά και Μέσο Όρο τουλάχιστον 12,5 στους 8 κλάδους: Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γραμματεία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.
Αυτό τώρα αλλάζει και σύμφωνα με δηλώσεις του νέου υπουργού, θα εφαρμοστεί το Π.Δ. 60/2006.
Ποιες θα είναι οι άλλες αλλαγές;