Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες συζητήσεων, η Βουλή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015 τη νομοθεσία που αφορά στη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος και στην εισαγωγή ενός Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), το οποίο θα εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Από τότε, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εργάστηκε συστηματικά για την υλοποίηση όλων των προνοιών της νομοθεσίας αυτής.

δημιουργήθηκε για να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο με πλήρη διαφάνεια όλη την πληροφορία σε σχέση με τις διαδικασίες που διέπουν το ΝΣΔΕ. Κεντρική θέση στην ιστοσελίδα έχουν οι πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, αφού η Γραπτή Εξέταση αποτελεί βασική παράμετρο στο ΝΣΔΕ. Έτσι, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και για τους τρεις τύπους εξετάσεων στους οποίους θα παρακαθήσει, δηλαδή την εξέταση που αφορά στη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, την εξέταση που αφορά στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός και την εξέταση στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζεται επίσης και η σχετική ύλη.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης και για τις διαδικασίες που αφορούν τη θεματοθέτηση και την προετοιμασία των υποψηφίων θεματοθετών. Θεωρούμε την κατάλληλη επιμόρφωση και προετοιμασία των ομάδων υποψήφιων θεματοθετών κομβικής σημασίας, αφού αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση εξεταστικών δοκιμίων που να συνάδουν με τις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο αλλά και το επίπεδο που αναμένουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και ευρύτερα η κοινωνία. Οι ομάδες θεματοθετών δημιουργήθηκαν, επιμορφώνονται και εργάζονται υπό τη συνεχή καθοδήγηση των Πανεπιστημιακών-Επιστημονικών Υπευθύνων και των Συντονιστών Επιθεωρητών της κάθε ειδικότητας, των οποίων η συμβολή είναι καθοριστικής σημασίας. Το όλο εγχείρημα εποπτεύεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει όλα τα βήματα της μεγαλεπήβολης αυτής προσπάθειας.

Όλοι μαζί έχουμε αναλάβει να φέρουμε σε πέρας με επιτυχία ένα πολυδιάστατο έργο υψίστης σημασίας για τη Δημόσια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αναλώνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, στη βάση της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν στην επιτυχία

Κώστας Καδής Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού