Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου . Τρίπολης διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός πως δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-22 οι Ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Βρεφονηπιοκόμων στην Γ’ τάξη, αναφέρει η επιστολή.

Η επιστολή:

Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή,

Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Τρίπολης διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός πως δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-22 οι Ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Βρεφονηπιοκόμων στην Γ’ τάξη.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγγραφούν στις προαναφερθείσες ειδικότητες είναι μεγάλος και το ενδεχόμενο να μη λειτουργήσουν θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων και στους ίδιους τους μαθητές, αφού θα επιλέξουν μια ειδικότητα που δε θέλουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επίδοσή τους και στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και στις οικογένειές τους, αφού θα αναγκαστούν να στείλουν τα παιδιά τους εκτός πόλης, ενδεχομένως ακόμα και εκτός νομού.

Μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, πληροφορηθήκαμε πως υπάρχει το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό και ο εργαστηριακός εξοπλισμός για να καλυφθεί η λειτουργία και των δύο ειδικοτήτων και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Μετά από δύο πολύ δύσκολες χρονιές λόγω της πανδημίας, με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών μας, θεωρούμε πως δεν πρέπει να προστεθεί και επιπλέον συναισθηματικός φόρτος αναγκάζοντάς τα να ακολουθήσουν ειδικότητα που δεν ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου,

Η Πρόεδρος

Κωνσταντίνα Σταθοπούλου