Προσοχή: Όσοι εξεταζόμενοι συμμετείχαν τον Ιούνιο 2013 στην εξέταση “B1: Zertifikat Deutsch” / “B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche” στη Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και δεν πέτυχαν, έχουν την δυνατότητα να επαναλάβουν τη συγκεκριμένη εξέταση για μια τελευταία φορά στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν από 24.09.