Εξετάσεις Νοεμβρίου 2013 Οι επανάληψη των εξετάσεων Β1 (παλιά) και B1J (παλιά) θα διεξαχθούν στην Αθήνα από 01 έως 03 Νοεμβρίου 2013. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν από 26 έως και 29 Αυγούστου 2013. Περισσότερες πληροφρορίες στην ιστοσελίδα Δήλωση συμμετοχής Εξετάσεις Οκτωβρίου 2013 Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις στα Ιωάννινα και στη Ρόδο θα πραγματοποιηθούν από 26 έως και 29 Αυγούστου 2013.