Το Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο «ICT 2020-1-NO01-KA201-076430». Στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών/τριών με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση.

Το Γυμνάσιο Γενναδίου εκπροσωπήθηκε από την υποδιευθύντρια κ. Βισσαρίου Αικατερίνη και τους εκπαιδευτικούς κ. Αλεβίζο Χρυσοβαλάντη και κ. Παπαγεωργάκη Σπυρίδων. Η συνάντηση των εταίρων υλοποιήθηκε στη Λισαβόνα από τις 12/12/2021 έως τις 19/12/2021. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από Νορβηγία (Fyllingsdalen  videregående Skole, Mentee), Ισπανία (Universidad de la Laguna, Cep la Laguna, Instituto de Educación  Secundaria obligatoria el Sobradillo), Πορτογαλία (Universidade de Lisboa, Agrupamento de Eskolas de São João da Talha) και Ελλάδα (Γυμνάσιο Γενναδίου, Γυμνάσιο Ζιπαρίου, ICON).

Πρόκειται για ένα νέο σχέδιο, το οποίο αποσκοπεί στην διασφάλιση της ισότητας όλων των παιδιών στο θεμελιώδες δικαίωμα της εκπαίδευσης, με τη συμβολή του ρόλου των Νέων Τεχνολογιών. Μέσα από τις εισηγήσεις, τις παρουσιάσεις, την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών των εταίρων, οριοθετήθηκαν οι σχετικοί όροι, το νομικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής κάθε χώρας και προτάθηκαν τρόποι και μέθοδοι για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και της μάθησης με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες όλων των παιδιών. Ακόμη, εκφράστηκαν απόψεις για το λογότυπο του εν λόγω σχεδίου και ακολούθησε ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων και μετακινήσεων των εταίρων