Γιατί πρέπει η κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. να μεταφερθεί στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π."

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/11/2016 - 20:05 | Author: Newsroom Ipaidia
Λάβαμε και ακολούθως δημοσιεύουμε, επιστολή από μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.), το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφορικά με τη διαδικασία κρίσης της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.

"Για ποιους λόγους πρέπει η κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ να μεταφερθεί στο ΚΥΣΕΕΠ"
Όπως αποδείχθηκε, η φετινή διαδικασία έκδοσης των προσωρινών και οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2016-2017, κάθε άλλο παρά ομαλά κύλησε. Θα πρέπει να αναγνωριστεί, σαφώς, ότι επρόκειτο για μία νέα διαδικασία που,όπως κάθε νέα διαδικασία (στην Ελλάδα), αντιμετωπίζει προβλήματα.
Θεωρητικά , οδηγούμαστε σιγά – σιγά στο τέλος αυτής της τραγελαφικής διαδικασίας με την έκδοση των οριστικών πινάκων όλων των κλάδων (ΕΕΠ και ΕΒΠ), όλων των ΠΔΕ. Ήδη, σε κάποιες ΠΔΕ έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών (σε κάποιες υπάρχει ακόμη δρόμος…).
Τα περισσότερα προβλήματα είναι γνωστά. Θέματα συνάφειας, ανακοινοποιήσεις προσωρινών πινάκων χωρίς να υποβληθούν καν ενστάσεις (πώς γινόταν αυτό άραγε; Με κάποιο τηλεφώνημα;), πλήθος ενστάσεων κυρίως όσον αφορά τις συνάφειες μεταπτυχιακών – διδακτορικών, έκδοση οριστικών πινάκων όχι ανά κλάδο, ούτε ανά ΠΔΕ αλλά όπως τύχει (;), ΠΕ21-26 εδώ, ΠΕ23 εκεί, ΠΕ29 παραπέρα και πάει λέγοντας.
Πόσα προβλήματα θα είχαν- ενδεχομένως- αποφευχθεί εάν δεν είχε ανατεθεί στο ΙΕΠ η κρίση για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ (ή καλύτερα στη διευρυμένη επιτροπή που συγκροτήθηκε στο ΙΕΠ για το λόγο αυτό); Πόσο πιο γρήγορα θα είχε κυλήσει η διαδικασία αυτή, πόσες λιγότερες εντάσεις θα υπήρχαν και πόσοι οριστικοί πίνακες θα εκκρεμούσαν τη στιγμή αυτή προς έκδοση, εάν η διαδικασία αυτή είχε ανατεθεί στο ΚΥΣΕΕΠ;
1)Στο ΚΥΣΕΕΠ συμμετέχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα και εμπειρία (Ο Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και ο Πρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., καθώς και ένας Διευθυντής Εκπαίδευσης), όπως ακριβώς και στα ΠΥΣΕΕΠ(Ένας Δ/ντής Α/θμιας, ένας Δ/ντής Β/θμιας Εκπαίδευσης και ένας Σχολικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.) . Συμμετέχουν επίσης και αιρετά μέλη ΕΕΠ, όπως ακριβώς δηλαδή στα ΠΥΣΕΕΠ. Επομένως,ως προς την επιστημονικότητα, το ΚΥΣΕΕΠ δεν διαφέρει σε τίποτα από τα ΠΥΣΕΕΠ που μέχρι και πέρυσι έκριναν τις συνάφειες των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ. Απεναντίας, αποτελείται από εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ με αυξημένα προσόντα και εμπειρία πολλών ετών στην ΕΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται αυτομάτως η γνώση επί θεμάτων ΕΕΠ και η ενιαία κρίση σε μεταπτυχιακά/διδακτορικά διπλώματα υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ.
2)Με την ανάθεση στο ΚΥΣΕΕΠ της γνωμοδότησης επί της συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ διασφαλίζεται επιπλέον και το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθούν δύο διαφορετικές αποφάσεις επί του ίδιου τίτλου σπουδών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι μεταπτυχιακό δίπλωμα υποψηφίου αναπληρωτή ΕΕΠ που θα κριθεί από το ΙΕΠ ως μη συναφές με τον κλάδο του ή με την ΕΑΕ, δε θα κριθεί θετικά από το ΚΥΣΕΕΠ εάν κατατεθεί σ’ αυτό (ΚΥΣΕΕΠ) από μόνιμο μέλος ΕΕΠ; Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος το ίδιο μεταπτυχιακό δίπλωμα στον υποψήφιο αναπληρωτή ΕΕΠ να μην έχει συνάφεια ενώ στο μόνιμο μέλος ΕΕΠ να έχει συνάφεια. Επομένως, με το να παραμείνει η αρμοδιότητα αυτή στο ΙΕΠ δεν διασφαλίζεται και πάλι η ενιαία-δίκαιη κρίση αφού, στην ουσία, δεν υπάρχει ένα όργανο προς κρίση μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ: ναι μεν η αρμοδιότητα αυτή έφυγε από τα ΠΥΣΕΕΠ (ενδεχομένως καλώς προκειμένου να υπάρξει ενιαία κρίση), συνεχίζουν όμως να υπάρχουν δύο όργανα προκειμένου να κρίνουν τον ίδιο τίτλο, δηλαδή το ΙΕΠ και το ΚΥΣΕΕΠ. Το γεγονός ότι στη μία περίπτωση πρόκειται για αναπληρωτή και στην άλλη για μόνιμο μέλος ΕΕΠ, δε θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για διαφορετική κρίση επί της συνάφειας του ίδιουτίτλου. Πρόκειται για τον ίδιο τίτλο, δεν αλλάζει κάτι σ’ αυτόν αλλά στο πρόσωπο που τον κατέχει και στα πρόσωπα που εξετάζουν τη συνάφειά του με την ΕΑΕ. Το καθηκοντολόγιο παραμένει ίδιο, είτε πρόκειται για αναπληρωτή είτε για μόνιμο. Στην ίδια Υ.Α. στηρίζεται π.χ. ένας κοινωνικός λειτουργός για να ασκήσει τα καθήκοντά του, είτε υπηρετείως μόνιμος, είτε ως αναπληρωτής.
3)Ο νόμος 3456/2015 προβλέπει τη μισθολογική αναγνώριση μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων αναπληρωτών. Τόσο στον νόμο αυτόν όσο και στο με αριθμό πρωτοκόλλου 169228/Ε2/12-10-2010/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε./ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ έγγραφο τονίζεται ότι «απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τη συνάφεια του τίτλου». Κι εδώ τίθεται το ερώτημα ΠΟΙΟΣ υποχρεώνει το εκάστοτε συμβούλιο να ταυτιστεί με την κρίση του ΙΕΠ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ είναι υποχρεωμένα και, κυρίως, από ΠΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ οδηγούνται στην υποχρέωση τα μέλη του ΠΥΣΕΕΠ να ταυτιστούν με την κρίση του ΙΕΠ επί συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτή ΕΕΠ; Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες το ΙΕΠ έκρινε θετικά τη συνάφεια του τίτλου και το υπηρεσιακό συμβούλιο να έχει αντίθετη άποψη ή και το αντίστροφο. Τίθεται σε αμφισβήτηση η επιστημονικότατα των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν και μέλη ΕΕΠ (ΠΥΣΕΕΠ/ΚΥΣΕΕΠ) και γενικότερα, άνθρωποι που εργάζονται στην εκπαίδευση (ΠΥΣΕΕΠ/ΚΥΣΕΕΠ), και ως εκ τούτου, ξέρουν επί τοις πράγμασι, αν για κάποιον τίτλο προκύπτει συνάφεια ή όχι. Το γνωρίζουν μέσα από την πράξη και όχι μέσα από θεωρίες. Άλλωστε, σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, την κρίση για τη συνάφεια μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων υπαλλήλων έχουν τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι υποψήφιοι αναπληρωτές όντως απώλεσαν κάθε δικαίωμα ένστασης, επί της ουσίας. Το ΑΣΕΠ όντως δεν εισχώρησε στην ουσία της συνάφειας, αφού εν τέλει, δεν άλλαξε τίποτα στο θέμα της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων. Από τη μια πλευρά οι αρμόδιοι –ακόμη και το Υπουργείο- παραδέχονται ότι υπήρξαν σφάλματα στην πρώτη φάση της λειτουργίας της αρμόδιας διευρυμένης επιτροπής του ΙΕΠ, από την άλλη το ΑΣΕΠ δεν εντόπισε τα σφάλματα, καθόσον δεν ασχολήθηκε μ’ αυτά. Το ΑΣΕΠ, με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ότι όσα είχαν διαρρεύσει σχετικά με την εξέταση της συνάφειας των τίτλων απ’ αυτό (δηλαδή ότι δε θα ασχοληθεί επί της ουσίας με το θέμα της συνάφειας) ήταν αλήθεια. Εφόσον, λοιπόν, χάνεται ουσιαστικά το δικαίωμα του αναπληρωτή για ένσταση, θα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να εξεταστεί η συνάφεια του τίτλου του από το ΚΥΣΕΕΠ, με αυξημένες πιθανότητες να κριθεί θετικά, αφού οι συμμετέχοντες στο ΚΥΣΕΕΠ είναι σίγουρα περισσότερο καταρτισμένοι, απ’ ό,τι οι υπάλληλοι στο ΑΣΕΠ. Ας έχει δηλαδή αυξημένες πιθανότητες σε α΄ βαθμό αφού στον β’ βαθμό το κομμάτι «συνάφεια» παρακάμπτεται. Αξίζει επίσης να αναφερθεί α) το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ ζήτησε τη συνδρομή υπαλλήλων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και βέβαια αναρωτιέται κανείς με ποιο κριτήριο επέλεξε τη συγκεκριμένη ΠΔΕ και όχι π.χ. το ΚΥΣΕΕΠ αλλά και των υπαλλήλων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ποιών υπαλλήλων; Διοικητικών; Εκπαιδευτικών;), β) το γεγονός ότι Διεύθυνση Εκπαίδευσης πριν λίγες μέρες ζήτησε περίληψη διατριβής αναπληρωτή ΕΕΠ για να κρίνει τη συνάφεια του διδακτορικού τίτλου προκειμένου αυτός να έχει οικονομικά αποτελέσματα. Η λύση του να δοθούν «σαφή» κριτήρια (πόσο σαφή μπορεί να είναι άραγε αυτά τα κριτήρια;) στα ΠΥΣΕΕΠ δε θα ευοδώσει: προβλήματα θα υπάρχουν και πάλι από ΠΔΕ σε ΠΔΕ αφούθα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες επί των «σαφών» οδηγιών. Επομένως, και για το λόγο αυτό θα πρέπει το θέμα της συνάφειας να το αναλάβει το ΚΥΣΕΕΠ.
Όλα τα παραπάνω εμπόδια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν η κρίση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ είχε ανατεθεί εξαρχής στο ΚΥΣΕΕΠ. Μπορούν οι αρμόδιοι, εφόσον βέβαια θελήσουν, να αποφύγουν τα ίδια προβλήματα την επόμενη σχολική χρονιά και με την κρίση επί της συνάφειας του τίτλου από το ΚΥΣΕΕΠ να υπάρχει ταυτόχρονα και απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως ο Ν. 4354/2016 ορίζει.
Ας μην ξεχνάμε ότι το Π.Δ. 1/2003 στο άρθρο 14§21 ως προς τις αρμοδιότητες ΥΣΕΕΠ αναφέρει «Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του ΕΕΠ και ΕΒΠ», χωρίς να αναφέρει ότι το ΥΣΕΕΠ εξετάζει μόνο των μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Περαιτέρω, στο άρθρο 13 του ίδιου Π.Δ. (Αρμοδιότητες ΠΥΣΕΕΠ) δεν αναφέρεται τέτοια αρμοδιότητα του ΠΥΣΕΕΠ για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Η εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών διπλωμάτων αναπληρωτών ΕΕΠ από το ΚΥΣΕΕΠ, είναι μονόδρομος. Ενιαίος πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ δεν μπορεί να συνταχθεί στην παρούσα φάση, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά το φετινό φιάσκο. Θα πρέπει να υπάρξει ορθή κρίση, πραγματικά ενιαία, δίκαιη, για να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ενιαίους πίνακες.
Ένα μέλος Ε.Ε.Π.

Loading...
  • ideascentral

    europalso