Ο Σύλλογος στην προσπάθεια του να ενημερώσει τους γονείς των νηπίων και προνηπίων για τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης,ετοίμασε ένα ενημερωτικό κείμενο,το οποίο ο/η κάθε νηπιαγωγός μπορεί να εκτυπώσει και να μοιράσει στους γονείς.

Γιατί είναι σημαντική η φοίτηση των προνηπίων στο ;

Αγαπητοί γονείς

. Με το παρόν κείμενο θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα εγγραφής των παιδιών 4 και 5 ετών στο νηπιαγωγείο και για τα πολλαπλά οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης για την ευημερία και την πολύπλευρη ανάπτυξή των παιδιών.

Καταρχήν , ας δούμε τι προβλέπει η νομοθεσία. Το νηπιαγωγείο αποτελεί μέρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,σε αντίθεση με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Α/θμια Εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά , ενώ η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική (ν..3518, άρθρο 73,Φ.Ε.Κ.272,τ.Α, 21.12.2006).Κυρίαρχο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας,είναι η θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης,ώστε να υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης του συνόλου των παιδιών 4 ετών(προνήπια) στο δημόσιο νηπιαγωγείο,χωρίς όρους και προϋποθέσεις.Ας μη ξεχνάμε πως ο «φυσικός» χώρος για ένα παιδί 4 ετών είναι το νηπιαγωγείο και όχι ο βρεφονηπιακός σταθμός,δεδομένου ότι στην ηλικία αυτή το παιδί διαθέτει τη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα ώστε να συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα (θεματικές προσεγγίσεις και project)που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο.

, υπογραμμίζεται η έννοια της διαθεματικής προσέγγισης.Η δυνατότητα,δηλαδή,του παιδιού να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων,απαραίτητο ώστε να διαμορφώσει προσωπική άποψη για τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τον κόσμο γύρω του.Πιο αναλυτικά,οι δραστηριότητες,αναπτυξιακά κατάλληλες για την ηλικία των 4 και 5 ετών,που οργανώνονται και πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο:

  • Θέτουν ρεαλιστικούς στόχους,λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των παιδιών.
  • Σέβονται την πολιτισμική ταυτότητα και γλώσσα όλων των παιδιών.
  • Ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή,την κοινωνικοποίηση,την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ παιδιών,εκπαιδευτικών και γονέων.
  • Προκαλούν το ενδιαφέρον για μάθηση,προάγοντας τη διαθεματικότητα και την οικοδόμηση της γνώσης,ενθαρρύνοτας τα παιδιά να προσφεύγουν σε διάφορες πηγές γνώσης και να χρησιμοποιούν ποικίλο υλικό.
  • Ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία των παιδιών,δίνουν ευκαιρίες για την εξάσκηση της γνώσης,τη λήψη αποφάσεων,τη δοκιμή και το λάθος,τη λύση προβλημάτων,την κριτική σκέψη.
  • Ενισχύουν τη δημιουργική έκφραση μέσω του παιχνιδιού,της δραματοποίησης,των εικαστικών,της γραφής.
  • Υποστηρίζουν τη χρήση της γλώσσας,μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα προφορικού και γραπτού λόγου περιβάλλοντος,αναδεικνύουν το παιχνίδι ως τον πυρήνα όλου του προγράμματος και ενσωματώνουν την τεχνολογία,όπου είναι δυνατόν.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τα σημαντικά οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τη συμμετοχή του στο ολοήμερο (προαιρετικό) πρόγραμμα,που πραγματοποιείται στο νηπιαγωγείο και το οποίο αποτελεί συνέχεια του πρωινού (υποχρεωτικού)προγράμματος.Στα πλαίσια του ολοήμερου προγράμματος,πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την αυτονομία του παιδιού και κατ’επέκταση τονώνουν την αυτοπεποίθησή του.Ο επιπλέον αυτός χρόνος αξιοποιείται για περισσότερο παιχνίδι,αλληλεπίδραση και συνεργασία,ενώ παράλληλα προσεγγίζονται έννοιες και αποκτώνται γνώσεις και δεξιότητες με βιωματικό τρόπο μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων ( τήρηση των κανόνων υγιεινής, συνεργασία κατά την προετοιμασία της τάξης για το μεσημεριανό γεύμα και την ώρα χαλάρωσης,αυτοεξυπηρέτηση).

Με την παραπάνω συνοπτική περιγραφή,επιχειρούμε να αναδείξουμε την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το νηπιαγωγείο. Μια δομή εκπαίδευσης παρεξηγημένη, λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης των γονέων,που στην πραγματικότητα θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή σχολική πορεία του παιδιού και την προσωπική του εξέλιξη.  χρειάζεται την ενεργό στήριξη και συνεργασία όλων των γονέων. Η αναβάθμιση του δημόσιου νηπιαγωγείου σημαίνει καλύτερη σχολική ζωή για τα παιδιά μας.

Με εκτίμηση  Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών