Διεκδίκηση των περικοπών μισθών και επιδομάτων των Εκπαιδευτικών, λόγω των Μνημονιακών Νόμων (Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012

Σε απάντηση μεγάλου αριθμού ερωτημάτων υπηρετούντων Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εντολέων του γραφείου μας από ενεργείς και προγενέστερες υποθέσεις τους), σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσηςΑγωγώνκατά του Ελληνικού Δημοσίου,με αντικείμενο την διεκδίκηση των περικοπών μισθών και επιδομάτων των Εκπαιδευτικών, λόγω των Μνημονιακών Νόμων(Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012), σας ενημερώνουμε ως υπερκείμενους Συνδικαλιστικούς Φορείς τους ότι, επί της παρούσας, ΟΥΔΕΙΣ λόγος συντρέχει για την άσκηση αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ανάλογο αντικείμενο.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας είναι η μόνη – μέχρι στιγμής – θετική απόφαση της Επικράτειας, παραμένει απόφαση χαμηλόβαθμου δικαστηρίου της Περιφέρειας και αποφαίνεται για κατηγορία εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (και όχι για μονίμους υπαλλήλους).
Ως εκ τούτου, η επιστημονική άποψή μας είναι ότι, δεν παρέχεται καμία δυνατότητα δικονομικής αξιοποίησής της και ενδεχόμενη δικαστική διεκδίκησή της από τους εκπαιδευτικούς στην παρούσα φάση, είναι άστοχη, με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος.

Στην περίπτωση που η Νομολογία μετεξελιχθεί με θετικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων (στα οποία υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι), θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειές σας.

Παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ως υπερκείμενων Συνδικαλιστικών Φορέων, προβείτε στις – κατ΄ εκτίμησή σας – δέουσες οδηγίες.

Με εκτίμηση Οι Δικηγόροι Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος