Για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, σε όλες τις τάξεις στα ΕΠΑ.Λ και τις Σ.Ε.Κ. και για τα ολιγομελή επίσης στα ΕΠΑ.Λ και τις Σ.Ε.Κ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/08/2013 - 17:43 | Author: Newsroom Ipaidia
Σας καταθέτω δύο προτάσεις που έχουν να κάνουν μετον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, σε όλες τις τάξεις στα ΕΠΑ.Λ και τις Σ.Ε.Κ.
και για τα ολιγομελή επίσης στα ΕΠΑ.Λ και τις Σ.Ε.Κ.

Α) Για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στα μαθήματα Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις σε ΕΠΑ.Λ και Σ.Ε.Κ. :

« Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης ΕΠΑ.Λ και Σ.Ε.Κ. δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από είκοσι δύο (22) διαιρούνται σε τμήματα.»

-Η πρόταση αυτή έχει να κάνει με τις ελλείψεις σε στοιχειώδεις γνώσεις γλώσσας και μαθηματικών και όχι μόνο, που μεταφέρουν οι μαθητές από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, με ευθύνη της πολιτείας και των συναδέλφων που θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει σ΄αυτή την πολιτική προ πολλού.

Άλλωστε ανάλογα έπραξαν στις 9 Μαΐου του 2013 με Κ.Υ.Α ο Υπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών μειώνοντας των αριθμό των μαθητών σε είκοσι επτά (27) από τριάντα (30) που ήταν μέχρι πρότινος για κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων.

Β) Για τα ολιγομελή σε ΕΠΑ.Λ και Σ.Ε.Κ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ:

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων με μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., Ειδικότητας Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και Ειδικότητας Ομάδας Προσανατολισμού στις Α΄ και Β΄ τάξεις στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τα μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δέκα (10) αν στην πόλη λειτουργούν περισσότερα του ενός ΕΠΑ.Λ. και σε οκτώ (8) αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ.

2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Ειδικότητας Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δέκα (10).

3. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Ειδικότητας Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε οκτώ (8).

4. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 2 και 3 καθορίζεται σε οκτώ (8) και έξι (6) αντίστοιχα.

5. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας Ομάδας Προσανατολισμού στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ καθορίζεται σε οκτώ (8) και έξι (6) αντίστοιχα.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, μπορεί μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους.
7. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Αποστολόπουλος Δημήτριος  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso