IPAIDEIA.GR

«Για την περιουσία του καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β.»

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 1 & 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παρ.3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής τουν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 (ΦΕΚ 268/2011, τ. Α’), οι υποδομές, τα περιουσιακά στοιχεία και τα αρχεία του καταργηθέντος Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) περιέρχονταν στο Ίδρυμα Τεχνολογιών, Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». Ομοίως, το αρχείο εκδόσεων, τα έργα τέχνης και λοιπά αντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας του καταργηθέντος Οργανισμού, περιήλθαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο χρόνος επαλήθευσης και έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» και τον Υπουργό Παιδείας της απογραφής της περιουσίας του Ο.Ε.Δ.Β. που έπρεπε να πραγματοποιήσει το Δ.Σ. του Οργανισμού, οριζόταν εντός ενός μηνός από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. (31/03/2012), δηλαδή μέχρι 30/04/2012.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του καταργηθέντος Οργανισμού περιλαμβάνονται: υπόλοιπα διδακτικών βιβλίων, μηχανολογικός εξοπλισμός (ανυψωτικά μηχανήματα, υπηρεσιακά αυτοκίνητα), έπιπλα, εξοπλισμός Η/Υ (100 περίπου Η/Υ και εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας) κλπ, η αξία των οποίων αποτιμάται στα 20 εκατομμύρια Ευρώ περίπου. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του εν λόγω Οργανισμού βρίσκονταν έργα τέχνης (πρωτότυπα έργα των Τσαρούχη, Γκύζη, Γραμματικόπουλου, κλπ), μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

Σήμερα, καθώς έχει παρέλθει σχεδόν ένα έτος από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., είναι επιτακτική η ανάγκη της γνωστοποίησης των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την εν λόγω μεταφορά περιουσιακών στοιχείων.

Κατόπιν τούτων, ζητούμε όπως μας καταθέσετε:

  1. τα έγγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης από τον Ο.Ε.Δ.Β. και παραλαβής από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας του αρχείου εκδόσεων, των έργων τέχνης και των λοιπών αντικείμενων καλλιτεχνικής αξίας του Ο.Ε.Δ.Β.
  2. τα έγγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης από τον Ο.Ε.Δ.Β. και παραλαβής από το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» των υποδομών, των περιουσιακών στοιχείων και των αρχείων του Ο.Ε.Δ.Β.
  3. Το έγγραφο της απογραφής του συνόλου της περιουσίας του Ο.Ε.Δ.Β. που διηνήργησε το Δ.Σ. του Ο.Ε.Δ.Β. σύμφωνα με το Ν. 3966/2011, καθώς και τα έγγραφα επαλήθευσης και έγκρισης της προαναφερθείσας απογραφής από το Δ.Σ. του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» και τον Υπουργό Παιδείας.

Ο αιτών βουλευτής

Ιωάννης Αμανατίδης