"Για την υπο εξέταση κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/04/2018 - 17:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΕνΕΑΓΚ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ

Κατανοούμε και σεβόμαστε την πρόθεση του ΥΠΠΕΘ για αυτονόμηση της σχολικής μονάδας κι εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών δομών του εκπαιδευτικού. Όμως, πιστεύουμε ότι η πρόταση

Πιο συγκεκριμένα η παρουσία Σχολικού Συμβούλου αγγλικής γλώσσας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, εξασφαλίζει α. την επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β. την εξατομικευμένη παιδαγωγική και ηθική τους στήριξη όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και γ. την διερεύνηση περιστατικών γραπτών καταγγελιών που αφορούν στο παιδαγωγικό κομμάτι του λειτουργήματός μας. Επιπλέον, υπάρχει διαρκής συνεργασία μεταξύ ΕνΕΑΓΚ και συμβούλου αγγλικής γλώσσας σε διοργάνωση εκδηλώσεων κι επιμορφωτικών Σύμφωνα με την πρόταση του ΥΠΠΕΘ, ο αριθμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την αγγλική γλώσσα θα είναι είκοσι (20) σε όλη τη χώρα (έναντι σαράντα (40) των σχολικών σχυμβούλων αγγλικής γλώσσας που υπάρχουν σήμερα). Στην εκπαιδευτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπεται η ίδρυση ενός Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) στο οποίο, στην καλύτερη περίπτωση, θα υπάρχει μία θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την αγγλική γλώσσα από τον Έβρο μέχρι τη Δράμα (συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Σαμοθράκης και της Θάσου). Είναι λογικό κι αναμενόμενο, λοιπόν, να μην είναι δυνατή η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας όπως περιγράφηκε παραπάνω και ισχύει σήμερα.

Δεδομένου ότι ανησυχούμε για την απουσία ενίσχυσης του εκπαιδευτικού μας έργου σε όλα τα επίπεδα, θεωρούμε ότι το ΥΠΠΕΘ θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις άνω παραμέτρους και να επανεκτιμήσει την σημασία του θεσμού του σχολικού συμβούλου αναθεωρώντας την πρόταση αντικατάστασής τους και την αντικατάστασή του από δομές απομακρυσμένες από τα σχολεία, με κατεξοχήν διοικητικά χαρακτηριστικά. Προτείνουμε την αύξηση του αριθμού των στελεχών εκείνων τα οποία θα έχουν την δυνατότητα μιας πολύτιμης και άμεσης επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί τόσο η στοχευμένη δωρεάν επιστημονική μας καθοδήγηση  όσο και η εξατομικευμένη στήριξη που τόσο έχουμε ανάγκη.

Loading...




  • europalso   ideascentral