"Για την εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/04/2018 - 09:58 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΠΕΝΕΛΦΑ – Θέμα: Για την πλήρη εκτέλεση του γράμματος και πνεύματος της απόφασης του όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της .

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 1858/18.9.2017 απόφασή του αναφέρει: «Όσον αφορά ειδικότερα τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής, άρθρο 4 παρ. 12 του ν. 1566/1985, προέβλεψε τη δυνατότητα ανάθεσής του, εκτός από τους δασκάλους και σε εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας … μετά τη σύσταση και κατανομή των αντίστοιχων οργανικών θέσεων στις σχολικές μονάδες…. Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4 παρ. 12 του ν. 1566/1985 συνάγεται περαιτέρω ότι ο νομοθέτης δεν απέκλεισε την ανάθεση της διδασκαλίας του ανωτέρω μαθήματος … στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, θεωρώντας … ότι η παρεχόμενη σε αυτούς ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτει τα γνωστικά πεδία… η ανάθεση του εν λόγω μαθήματος σε εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ70 μπορεί να γίνεται κατά την ειδικώς αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου για την ανάθεση οργάνου, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ελλείπει ειδικός εκπαιδευτικός … β) οι ακαδημαϊκές σπουδές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 στον οποίο γίνεται η έκτακτη ανάθεση, καλύπτουν επαρκώς το ανατιθέμενο ειδικό μάθημα».

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε αυτονόητο ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εκδώσει εφαρμοστική εγκύκλιο, κατά χρηστή διοίκηση, για την πλήρη εκτέλεση του γράμματος και πνεύματος της απόφασης του ΣτΕ, ως εξάλλου έχει σχετική αυτοτελή, σαφή και προσωπική νομική υποχρέωση κάθε αρμόδιο διοικητικό όργανο, τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο.

Αποδέκτες:

 1. Τομείς Παιδείας Κομμάτων
 2. Ι.Ε.Π.
 3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελλάδος
 4. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος
 5. Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος
 6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
 7. Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας
 8. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
 9. Συνήγορο του Πολίτη
 10. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων
 11. Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος
 12. Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής Ελλάδος
 13. Δ.Ο.Ε.
 14. Εταιρεία Οργάνωσης& Διοίκησης της Εκπαίδευσης
 15. ΜΜΕ    
 16. Μέλη της ΠΕΝΕΛΦΑ
 17. Σύλλογοι Φυσικής Αγωγής Ελλάδος
 18. Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Ελλάδος

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Η  Γενική Γραμματέας

 

Νικόλαος Τριπόδης                                                                               Ανδριανή Βούξινου

 

Loading...
 • europalso   ideascentral