Ένα σοβαρό θέμα που αφορά βασικά τους αναπληρωτές και δεν έχει αναλυθεί καλά είναι το θέμα της ΜΗ προσμέτρησης προυπηρεσίας μισθολογικά για το διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 .

Του Λάμπρου Σιδερά

Συγκεκριμένα μας αναγνωρίζουν την προϋπηρεσία μισθολογικά έως 31-12-2015 με βάση το νέο μισθολόγιο .

Σε αντίθεση με τους μόνιμους σε εμάς τους αναπληρωτές μεσολαβεί ΑΠΟΛΥΣΗ και αρχίζουμε ΝΕΑ σύμβαση.

Αυτό που θέλω να πω είναι, πόσο νόμιμο είναι σε μία νέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να μην μετράει μισθολογικά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

Μήπως δεν στέκει νομικά?