Ενημέρωση από τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη:

Δεν έχει σταλεί ακόμη στις Δνσεις ΠΕ η εγκύκλιος για τον υπολογισμό των οργανικών κενών, προκειμένου να γίνουν οι μεταθέσεις του 2016.

Η Δνση σπουδών δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων με βάση τον “νέο τύπο σχολείου”, ούτε των μεταβολών των σχολικών μονάδων( ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις).

Επομένως η εξέταση των αιτήσεων των μεταθέσεων θα καθυστερήσει ακόμα και η ανακοίνωση των ονομάτων μετατίθεται, πλέον ,για το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου.