Με έκπληξη είδα σήμερα το έντυπο του Υπουργείου για την ενισχυτική διδασκαλία που απευθύνεται στους μαθητές των Γυμνασίων.Δυστυχώς, δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή μαθημάτων, αλλά τα προτεινόμενα μαθήματα είναι συγκεκριμένα .

Έτσι μεταξύ των Αρχαίων, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών είναι και το μάθημα των Αγγλικών. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο αποκλείονται οι άλλες ξένες γλώσσες. Είναι γνωστό ότι η πρώτη ξένη γλώσσα, που είναι τα αγγλικά διδάσκεται (έως παραδιδάσκεται) στη δημόσια εκπαίδευση και επιπλέον η ελληνική οικογένεια αναλαμβάνει το κόστος για μαθήματα σε φροντιστήρια . Στη β΄ξένη γλώσσα οι ώρες μαθημάτων περιορίζονται, τα τμήματα είναι ανομοιγενή (όχι σε επίπεδα όπως η αγγλική) και η ελληνική οικογένεια αδυνατεί πια να πληρώσει σε ιδιωτικά φροντιστήρια για την εκμάθησή της.

Για ποιό λόγο λοιπόν, δεν δύνεται η δυνατότητα επιλογής της β΄ξένης γλώσσας, ως μάθημα ενισχυτικής στους μαθητές των Γυμνασίων;

Β.Κ.
Καθηγήτρια ΠΕ05