Το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε τις οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Αναλυτικά οι οδηγίες