Ως προς τα , ο Υπουργός σημείωσε ότι με τον νόμο δίνεται η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στους οικονομικά ασθενέστερους και μπαίνουν κανόνες ακαδημαϊκότητας.

«Η ρύθμιση είναι αναγκαία καθώς τα ιδρύματα δεν μπόρεσαν από μόνα τους να αυτορυθμιστούν ως προς την σχέση κόστους μεταπτυχιακού και τελών εγγραφής των φοιτητών. Σύμφωνα με έρευνα που κάναμε, ένα ποσοστό περίπου 12% των μεταπτυχιακών δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την προϋπόθεση», σημείωσε.