Εγκρίθηκαν με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέττας Μακρή,  τα ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της για τις Ε’ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού.

H απόφαση

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας
για τις Ε’ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021 – 2022, με την έναντι του
καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης:

A. Τις παρακάτω νέες και επικαιροποιημένες/βελτιωμένες διδακτικές σειρές για την
κύρια διδασκαλία του μαθήματος: