Δύο ημέρες ενημέρωσης για τις σπουδές στη Γαλλία διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών προκειμένου να ενημερωθούν οι νέοι της Ελλάδας για τις προοπτικές που μπορούν να έχουν στη χώρα αυτή εφόσον το επιθυμούν. Στις 22 Φεβρουαρίου θα γίνει ενημέρωση για τους εξής τομείς: Νομική, Οικονομικές και Πολιτικές σπουδές, Διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ στις 29 Μαρτίου θα γίνει ενημέρωση για τους εξής τομείς: Σπουδές Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής. Οπως τονίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο, οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες να συναντήσει κανείς εκπροσώπους γαλλικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης: πανεπιστήμια, εξειδικευμένες σχολές, πολυτεχνεία, σχολές Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.