Γαλλική δυσφορία για τη συμπεριφορά της «Αθηνάς» με επιστολή στον υπουργό Παιδείας