Φοιτητική ταυτότητα : Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου ( Φοιτητικό Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του . Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Δείτε όλες τις φοιτητικές ειδήσεις

Κάθε Ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Για να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου () πρέπει να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια.
1. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.
2. Δικαιούχοι της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας είναι όλοι οι φοιτητές που υποβάλλουν Δηλώσεις Μαθημάτων. Δικαιούχοι του ΠΑΣΟ είναι οι φοιτητές που βρίσκονται μέχρι και το έκτο έτος σπουδών τους.
3. Με την έγκριση της αίτησης από τη Γραμματεία, ο δικαιούχος φοιτητής λαμβάνει ειδοποίηση για την παραλαβή, με sms ή e-mail.
4. Παραλαμβάνεται από σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής στην αίτησή του, σε πέντε εργάσιμες μέρες από την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από τη Γραμματεία και παραμένει εκεί για δύο μήνες. Εάν μετά το πέρας των δύο μηνών ο φοιτητής δεν παραλάβει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), αυτή ακυρώνεται και απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία από την αρχή.
5. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν.1599/1986.
6. Σε περίπτωση που ο φοιτητής χάσει την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) θα πρέπει να δηλώσει την απώλεια/κλοπή με
Υπεύθυνη Δήλωση στη Γραμματεία.

Διαδικασία έκδοσης

Βήμα 1:

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσετε στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/.

Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης http://academicid.minedu.gov.gr/UserManual.aspx, ή παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο http://academicid.minedu.gov.gr/Video.aspx.

Βήμα 2:

Εξασφαλίστε μια ψηφιακή φωτογραφία, η οποία θα εκτυπωθεί στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 360 x 360 px
Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg
Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
Πρέπει να είναι πρόσφατη
Πρέπει να είναι έγχρωμη, τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Πρέπει να έχει ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή (Δεν εγκρίνονται φωτογραφίες με γυαλιά ηλίου, καπέλα, άλλα άτομα, ολόσωμες, προφίλ κλπ).

Βήμα 3:

Προχωρήστε στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην διεύθυνση

https://submit–academicid.minedu.gov.gr/

Για την πρόσβαση χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς που λάβατε με την εγγραφή σας, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Cronos, Eudoxus).