Ακόμα και τις επηρέασε το ! Πιο συγκεκριμένα, στο ΠΑΜΑΚ επέλεξαν να περάσουν το μήνυμά τους  μέσα από το

Δείτε τη φωτογραφία: