«Εξαντλούνται οικονομικά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, καθώς η πανδημία ενέτεινε τις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας. Τα φοιτητικά έξοδα αυξάνονται με την παράταση του χρόνου» αναφέρουν οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε ανακοίνωση τους.

Αίτημα φοιτητών/-τριών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. σχετικά με αναστολή της στο επάγγελμα κατά τις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899), 380/7.11.2020 Διευκρινιστική Εγκύκλιο και 383/10.11.2020 Νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ηράκλειο, 23/11/2020

Αξιότιμοι/-ες κύριοι και κυρίες,

Εμείς οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που διακόπηκε για μία ακόμα φορά η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα:

Την απόφαση για αναστολή της πρακτικής άσκησης, στις υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) και 380/7.11.2020 Διευκρινιστική Εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκαν στις 7/11/2020 σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020,

Τη Νέα Διευκρινιστική Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020, όπου δίδεται η δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως εργασίας με προϋποθέσεις.

Τις αρχικές αποφάσεις για αναστολή της πρακτικής άσκησης  υπ’ αριθμ. 117/17.3.2020.

Τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, που συντονίζεται για την καταπολέμηση της πανδημίας του SARS-CoV-2, που προβλέπει lockdown για τα επόμενα έτη όμοια με το τωρινό, ωσότου εξελιχθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.

Τις χρονοβόρες διαδικασίες για τη νέα είσοδο στις δομές μετά από κάθε lockdown, που μπορεί να διαρκούν για βδομάδες, παρατείνοντας την απουσία μας από τος δομές (π.χ. εγγραφή στην ΕΡΓΑΝΗ).

Τη καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης επιβαρύνοντας  τόσο τους επόμενους φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, που υποχρεούνται για την λήψη του πτυχίου τους να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, όσο τους φορείς πρακτικής άσκησης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Την απουσία αμοιβής και πρόβλεψης οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών στη διάρκεια του lockdown. Η πλειοψηφία των φοιτητών βιοπορίζεται από την αποζημίωση, που λαμβάνει από την πρακτική άσκηση.
Τις διαδικασίες ένταξης των φοιτητών, που ανήκουν στο καθεστώς των πρώην Α.Τ.Ε.Ι., στα νέα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων.

Τη χρησιμότητά μας σε ευαίσθητες δομές υγείας και πρόνοιας, όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση Κοινωνικής Εργασίας και την παρούσα στιγμή τελούν υπό συνθήκες υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης σε τέτοιο βαθμό, όπου αντί οι εκεί εργαζόμενοι να υποστηρίζουν τους ασκούμενους, οι ασκούμενοι υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες (π.χ. Κοινωνικές Υπηρεσίες νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δήμων, σωφρονιστικών καταστημάτων κ.α.).

H φύση του επαγγέλματός μας βασίζεται στην διαπροσωπική επαφή και η απότομη απομάκρυνσή μας από τα πλαίσια κατακερματίζει τη θεραπευτική συμμαχία, που με τόση προσπάθεια δομούμε με τους εξυπηρετούμενους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι ουσιοεξαρτώμενοι, ψυχικά ασθενείς, παραβάτες, ανήλικοι ή γονείς με άρση της επιμέλειας των παιδιών τους και δύσκολα δεσμεύονται σε σχετικές διαδικασίες.

Το γεγονός, ότι η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών θα παρακωλύεται, μιας και η δειγματοληψία συνηθίζεται να προέρχεται από άτομα ευπαθών ομάδων (π.χ. ηλικιωμένοι, ουσιοεξαρτώμενοι, ΑμΕΑ κτλ.).

Προκύπτουν τα εξής:

Οι φοιτητές των πρώην Α.Τ.Ε.Ι., προκειμένου να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, χρειάζεται να ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις για την περάτωση του πτυχίου (μαθήματα, πτυχιακή εργασία, εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα) και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
Η πρακτική άσκηση, όσων φοιτητών θα ξεκινούσαν από τον Απρίλιο του 2020 αναστέλλεται λόγω του πρώτου lockdown και μεταφέρεται η έναρξή της από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020. Ταυτόχρονα, όσοι ξεκίνησαν την πρακτική άσκηση το Μάρτιο του 2020,  αναστέλλεται για 2η φορά.

Η υποχρεωτική αναπλήρωση των χαμένων ημερών του lockdown και η μη πρόβλεψη της τηλεργασίας για όλες τις σχολές, καθυστερεί αόριστα την απόκτηση του πτυχίου.

Συγκεκριμένα η έναρξη της πρακτικής για τους φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Κρήτης συνέβη ανάμεσα στον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς έπρεπε να ολοκληρώσουν οι προηγούμενοι φοιτητές. Παράλληλα η πρακτική στην κοινωνική εργασία πραγματοποιείται κυρίως σε δομές υγείας και πρόνοιας, με εξυπηρετούμενους από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Συνεπώς η φύση του επαγγέλματος και οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, που βιώσαμε, ανάγκασε τους φορείς να χρειαστούν περαιτέρω χρόνο για να μπορέσουν να δεχτούν φοιτητές.
Όσοι φοιτητές ξεκίνησαν την πρακτική του άσκηση το Φθινόπωρο του 2020, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν φορέα υποδοχής εκτός Ηρακλείου, που είναι ο τόπος σπουδών μας. Σε αυτό συντέλεσε η υπερπληρότητα των πλαισίων, που προκλήθηκε από το πρώτο lockdown.

Με δεδομένο αυτό, συμπεραίνουμε πόσο μεγάλη θα είναι η καθυστέρηση που προκαλείται στην πρακτική άσκηση λόγω συνεχόμενων αναστολών, που αναμένονται.

Εξαντλούνται οικονομικά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, καθώς η πανδημία ενέτεινε τις συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας. Τα φοιτητικά έξοδα αυξάνονται με την παράταση του χρόνου, καθώς  δεν αμείβεται ο φοιτητής στη διάρκεια του lockdown, ούτε δύναται να εργαστεί. Επιπρόσθετα, καθυστερεί για τους άρρενες τελειόφοιτους την έναρξη της στρατιωτικής θητείας, χάνονται ευκαιρίες για εργασία πάνω στο επάγγελμα, διότι δεν τους έχει αποδοθεί ο τίτλος σπουδών.

Σημειώνεται, τέλος, πως από εκπαιδευτικής άποψης ως εν δυνάμει επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής, επιθυμούμε να επωφεληθούμε από την τεράστια εμπειρία, που μας παρέχει η εργασία κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης και τονίζεται η σημασία της συνεισφοράς μας στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές υγείας, όπου είμαστε τοποθετημένοι.

Λόγω των ανωτέρω αιτούμαστε:

Την ενιαία ένταξη στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσων φοιτητών ανήκουν στο καθεστώς του πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και συνολικά καθυστερείται η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, από την άνοιξη του 2020 λόγω των lockdown.

Την δυνατότητα τηλεργασίας έως 30/11/2020, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στις δομές, έστω και υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς, αλλά και να μην παρατείνεται αόριστα η ολοκλήρωση της πρακτικής.

Τη δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής άσκησης είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεργασίας από την 1η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα.

Να μην απαιτείται αναπλήρωση των εβδομάδων της πρακτικής άσκησης, που χάθηκαν λόγω lockdown. Διαφορετικά σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του εν λόγω Πανεπιστημίου να αξιοποιήσουμε έκτακτα εναλλακτικό μέσο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης (π.χ. μέσω γραπτών εργασιών, εικονικών περιστατικών κτλ.), μέτρο που εφαρμόστηκε για τις Πρακτικές Ασκήσεις-Εποπτείες κατά το πρώτο lockdown στο Πανεπιστήμιό μας, αλλά και τώρα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Προσβλέποντας στην επίλυση των ζητημάτων,