Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με μεγάλη έκπληξη και απορία, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για την σημερινή αιφνιδιαστική ανακοίνωση του νέου σπουδών για το . Με πρωτοφανή έλλειψη σεβασμού απέναντι στις επιστημονικές ενώσεις, αγνοώντας όλα τα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει και τις συνεχείς εκκλήσεις για συμμετοχή σε διάλογο, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αλλαγές εις βάρος του μαθήματος και της επιστήμης της Φυσικής.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Η αφαίρεση μίας ώρας Φυσικής κατεύθυνσης στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου δεν έχει καμία επιστημονική και παιδαγωγική βάση ενώ είναι αδιανόητο να μειώνονται οι ώρες σε μαθήματα κατευθύνσεων, όπου θα κληθούν οι μαθητές να εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο και μέσω αυτών θα κριθεί η εισαγωγή τους στα ΑΕΙ.

Η κατάργηση του μαθήματος επιλογής στην Α΄ Λυκείου και του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας συνιστούν επίσης οπισθοδρόμηση. Οι εποχές απαιτούν ενίσχυση των Θετικών Επιστημών και όχι υποβάθμιση. Οι μαθητές τελειώνουν το Λύκειο με μηδενικές γνώσεις Αστρονομίας, Πυρηνικής και Σύγχρονης Φυσικής, διδασκόμενοι βιβλία που σταματούν δύο αιώνες πριν! Για μια ακόμα φορά, επιπλέον, αγνοείται η πρόταση που επανειλημμένως έχουμε καταθέσει για εισαγωγή διακριτού εργαστηριακού μαθήματος και δραστηριοτήτων STEM εκ περιτροπής για όλες τις Φυσικές Επιστήμες.

Αποτελεί θλιβερή διαπίστωση ότι οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνται με ακαδημαϊκά ή παιδαγωγικά κριτήρια αλλά εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμές λογικές «διαχείρισης προσωπικού» και ικανοποίησης κλαδικών αιτημάτων.

Ζητούμε άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να καταθέσουμε τις τεκμηριωμένες θέσεις μας, καταστάλαγμα της εμπειρίας δεκαετιών μέσα στις αίθουσες και με αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον των μαθητών.