Φίλης – Πως καλύφθηκαν τα κενά στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Τί θα γίνει το 2016 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/05/2016 - 18:33 | Author: Newsroom Ipaidia

Κάλυψη κενών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Τη διαδικασία κάλυψης των κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, που ακολουθήθηκε φέτος, παρουσιάζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης μέσα από γραπτή του απάντηση στη Βουλή.

Σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το Υ.Σ.9/29-3-2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του ΥΠΠΕΘ, στην από 26-8-2015 (Πράξη 8/2015) συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αποφασίστηκε -παράλληλα με τις διαδικασίες στελέχωσης των υπολοίπων δημόσιων σχολείων- η κάλυψη των κενών πλήρους ωραρίου (άνω των 16 ωρών) των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων, με την πρόσληψη αναπληρωτών που διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία (παρ.9 του άρθρου 48 του ν.3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση κάλυψη των κενών από εκπαιδευτικούς υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης εξεδόθη από το ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) η αριθμ.11/4-9-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας(01) θέσης εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ07 (Γερμανικής).

Στη συνέχεια και κατόπιν της αριθμ. 158282/Ε1/8-10-2015 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Ανακατανομή πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-2016 του τακτικού προϋπολογισμού», η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προέβη στην τοποθέτηση των αναπληρωτών στα Π.&Π. σχολεία δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα μαθήματα κατεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεκτιμώντας συνολικά τις ανάγκες των σχολείων και τις ελλείψεις εν γένει σε εκπαιδευτικό δυναμικό .

Στη συνέχεια και για τα εναπομείναντα κενά (μεταξύ αυτών και το κενό κλάδου ΠΕ07 των Π.Δ.Σ. του Πανεπιστημίου Αθηνών-Μαράσλειο) ζητήθηκε με το αρ.πρωτ.174924/Δ6/2-11-2015 έγγραφο του τέως Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας η μέριμνά τους, ώστε να καλυφθούν από τους ενιαίους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ως προβλέπεται από τις ίδιες ως άνω διατάξεις-κατόπιν συνεργασίας, τόσο με τις οικείες Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, όσο και με τις σχολικές μονάδες. Στο απευθυνόμενο στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και στους Διευθυντές/-ντριες των Πειραματικών και των Προτύπων Σχολείων της Αττικής, με αρ.πρωτ. Φ.48/14639/4-11-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής περιγράφεται η διαδικασία για την κάλυψη των κενών, ορίζεται δε ότι «την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τις διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη και πληρωμή των αναπληρωτών, που θα τοποθετούνται στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία θα έχει η οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης».

Τέλος, ο Υπουργός σημειώνει ότι όσον αφορά στα θέματα που αφορούν στα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό για το επόμενο σχολικό έτος (2016-2017), σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη και με τον προσφορότερο τρόπο κάλυψη αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Πειραματικών και των Προτύπων Σχολείων .

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso