Το ανακηρύχτηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως «Έτος » λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΜΕ. Πολλές σχετικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του 2018.

Δείτε μια πρωτότυπη εργασία σχετικά με τη δημιουργική διδασκαλία της Ανάλυσης στο Λύκειο.

Κατεβάσετε την εργασία από