Ρυθμίσεις για τους φοιτητές με αναπηρία ζητά με επιστολή της στο υπουργείο Παιδείας η ΕΣΑμεΑ.

Η Συνομοσπονδία είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την προστασία των φοιτητών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, που αποδεδειγμένα για λόγους υγείας ή αποκατάστασης ή μακροχρόνιας θεραπείας κ.λπ. δεν ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά να επιμηκυνθεί ο χρόνος φοίτησης, δηλαδή για τους φοιτητές με αναπηρία ο χρόνος μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κανονικής φοίτησης να προσαυξηθεί κατά οχτώ εξάμηνα, αντί 4 εξαμήνων όπως ισχύει.

«Δυστυχώς και ο νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ ν.4009/2011 δεν προέβλεψε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη φοίτηση των φοιτητών με αναπηρία, παρόλο που η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε καταθέσει, και κατά τη συζήτηση αυτού του νόμου πλαισίου στη Βουλή, ένα πλαίσιο εμπεριστατωμένων προτάσεων για το σκοπό αυτό. Έστω και τώρα επιβάλλεται να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τροπολογίας με ρυθμίσεις ευνοϊκές για τους φοιτητές με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις!» αναφέρει η Συνομοσπονδία.

Στις 2 Σεπτεμβρίου η ΕΣΑμεΑ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 στο υπουργείο Παιδείας για την ειδική εκπαίδευση.