Τη λειτουργία Αθλητικών Σχολείων από το Σεπτέμβριο του 2014 επεξεργάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θυμίζουμε ότι σ το άρθρο 41 του Ν. 4186/2013 προβλέπεται η ίδρυση Αθλητικών Ακαδημιών, στο πλαίσιο των οποίων θα λειτουργήσουν Αθλητικό Γυμνάσιο και Λύκειο.

Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο δίνει βαρύτητα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στο Νέο Σχολείο έχει ενταχθεί στο Διδακτικό/ Μαθησιακό πεδίο “Σχολική Κοινωνική Ζωή”.

Επιπλέον, στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα προβλέπεται τόσο ως μάθημα στο πεδίο “Αθλητική Ζωή”, όσο ως διδακτικό αντικείμενο στις Βιωματικές Δράσεις. Οι γενικοί σκοποί των Προγραμμάτων Σπουδών επιχειρούν να συμβάλλουν στην ολόπλευρη θετική ανάπτυξη των μαθητών και στην προαγωγή της σωματικής, ψυχικής υγείας και ευεξίας. Ενταγμένο στο συγκεκριμένο πλαίσιο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναβαθμίζεται ποιοτικά, καθώς διευρύνονται οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του.

Η λειτουργία του Νέου Σχολείου πραγματοποιείται πιλοτικά σε συγκεκριμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο καθορισμός των Ωρολογίων Προγραμμάτων κατά τη διεύρυνση της λειτουργίας του στο σύνολο των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και του περιεχομένου των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο η ένταξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στις Βιωματικές Δράσεις και στο πεδίο της Σχολικής Κοινωνικής Ζωής, ενισχύει και αναβαθμίζει ποιοτικά το μάθημα τόσο στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα όσο και στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr