Πράσινο φως» για 3.422 συμβάσεις έργου σε δήμους ανάβει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και περιλαμβάνει διάταξη για την άρση της απαγόρευσης σύναψης συμβάσεων στους ΟΤΑ.

Οι νέες συμβάσεις δεν αφορούν τον τομέα καθαριότητας, τους παιδικούς σταθμούς, το καλλιτεχνικό προσωπικό, αλλά κυρίως τεχνικές και διοικητικές ειδικότητες. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου διάρκειας 8 έως 11 μηνών, ενώ την εποπτεία για τη διαδικασία επιλογής των συμβασιούχων θα έχει το ΑΣΕΠ.Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσλαμβάνονται οι νέοι συμβασιούχοι είναι: ο χρόνος ανεργίας, ο βαθμός πτυχίου, η προϋπηρεσία, τα ανήλικα τέκνα, η πολυτεκνία, αλλά και η εντοπιότητα, καθώς προηγούνται οι δημότες του ίδιου δήμου και ακολουθούν οι κάτοικοι του ίδιου νομού.