Η συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση έχει ξεκινήσει με την κατάθεση και του νομοσχεδίου για τις πρυτανικές εκλογές στα ΑΕΙ αμέσως μετά το Πάσχα.


Όπως γράφει η Ελευθερία του Τύπου, στο πλαίσιο αυτό, πανεπιστημιακοί και ερευνητές που κάνουν έρευνα αιχμής στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό κάνουν με αφορμή και το «κόστος έγγραφης» που αλλάζει την ορολογία των διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν τα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας.
Μήπως λοιπόν, αναρωτιούνται πανεπιστημιακοί, ένα μικρό ποσό εγγραφής ετησίως, όπως γίνεται στα κρατικά πανεπιστήμια πολλών χωρών της ΕΕ, έλυνε τελικά πολλά προβλήματα;

«Τα ΑΕΙ έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια το 50% της κρατικής επιχορήγησης τους!» λέει σχετικά ο κ. Αχιλ. Γραβάνης. Για τους επιστημονικούς του τίτλους δε, ο κατάλογος είναι μακρύς: καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ερευνητής του ΙΤΕ, συνεργαζόμενος ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard των ΗΠΑ, μέλος για χρόνια της Διοικούσας Επιτροπής European Pharmacology Network (1999-2003), πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος BIOMED II, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας κ.α
«Προτείνω ένα ανα εξάμηνο για κάθε φοιτητή. Έχουμε στη χώρα περίπου 500.000 ενεργούς/”αιώνιους” προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές» λέει ο κ. Γραβάνης στην «Ελευθερία του τύπου».
«Ένα ανα εξάμηνο 200 Ευρώ θα παρείχε στα ΑΕΙ 100 εκατομμύρια Ευρώ (συνολικά 200 εκατομμύρια Ευρώ per annum): για την βελτίωση/αναβάθμιση του εξοπλισμού, αυτόνομη χρηματοδότηση της Έρευνας και βραβεία/υποτροφίες για άριστους η άπορους φοιτητές.
Το Τέλος Εγγραφής θα “πιέζει” επίσης για έγκαιρη περάτωση των σπουδών. Ακόμη και τους αιώνιους φοιτητές (η την εκκαθάριση τους από τα ΑΕΙ). Το επιπλέον μηνιαίο οικογενειακό βάρος ανα φοιτητή είναι 33 Ευρώ μηνιαίως. Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει 20.000 φοιτητές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί) με συνολική ετήσια επιχορήγηση (τακτικός προϋπολογισμός, δημόσιες επενδύσεις) 4 εκατομμύρια Ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Με ετήσιο Τέλος Εγγραφής 400 (200Χ2) Ευρώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα είχε ίδια ετήσια έσοδα 8 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή διπλάσιο ποσο από την κρατική ετήσια επιχορήγηση!!

Το μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο χορηγιών στους άριστους η στους άπορους φοιτητές από την ιδιωτικό τομέα (τράπεζες, επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ελληνική διασπορά, κληροδοτήματα κλπ).

Η θεσμοθέτηση του Τελους Εγγραφής μπολιάζει την ελληνική κοινωνία με την υπεύθυνη συμμετοχική στάση στην εκπαίδευση, με τον υγιή συναγωνισμό για τις χορηγίες και τα βραβεία και βέβαια βοηθά στην ποιότητα σπουδών και έρευνας» καταλήγει