Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή και την υπουργό παιδείας, οι βουλευτές Αβδελάς Απόστολος και Χήτας Κωνσταντίνος για την αναβάθμιση των .

Η ερώτηση:

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου, στον ορισμό μίας τριμελούς επιτροπής, που θα αναλάβει την επικοινωνία με το σύνολο των συναρμόδιων φορέων, προς εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την αναβάθμιση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, προχώρησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος («Δ.Ι.Σ.») της
Εκκλησίας της Ελλάδας. Σκοπός και στόχος της ανωτέρω επιτροπής ήταν και είναι η αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης, ως προς την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, αφού, και τα δύο παραπάνω ζητήματα
αποτελούν πάγια αιτήματα της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Από την πρώτη στιγμή που διέρρευσαν οι προτάσεις του Υπ. Παιδείας για την Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση εκδηλώθηκαν ισχυρές αντιδράσεις και ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις, τόσο προς την πολιτική, όσο και προς την θρησκευτική ηγεσία, ώστε να βρεθούν τρόποι βελτίωσης των τυχόν ελλείψεων, αποτρέποντας την κατάργηση ιδρυμάτων, που συνεχίζουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή και πνευματική Παιδεία στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, η «Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Α.Ε.Α.) Βελλάς» ζήτησε να εισαχθούν την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά 80 θέσεις εισακτέων για το πρόγραμμα των Ιερατικών Σπουδών και 80 αντίστοιχες για το πρόγραμμα της Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να ευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, ως προς την αναβάθμιση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και ως προς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αποφοίτων τους;

2. Προτίθεσθε να εισακούσετε τις απόψεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας στο θέμα της παρούσας και εν συνεχεία, να προβείτε στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις «Α.Ε.Α.» και ιδιαίτερα. στην «Α.Ε.Α.» Θεσσαλονίκης, η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί, αναιτίως, τη μεγαλύτερη σχετική μείωση;

3. Προτίθεσθε να εξετάσετε την απόφαση της «Δ.Ι.Σ.» (αρ. πρωτ. 610/13.2.2018) που ζητούσε αναβάθμιση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε Πανεπιστήμια και εν συνεχεία, να την υιοθετήσετε;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ