Ερώτηση, για τη μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία μετά την εφαρμογή του νόμου 4024/2011, κατέθεσαν στη Βουλή, προς τον υπουργό Παιδείας, οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Σπύρος Χαλβατζής.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης επισημαίνει:

«Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία μετά την εφαρμογή του νόμου 4024/2011.

Με έγγραφό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αριθμός 2/8068/0022/8-2-2013) αναφέρει ότι “μετά την ισχύ του νόμου 4024/2011 η διάταξη που όριζε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία καταργήθηκε… Κατόπιν των ανωτέρω, η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζεται από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις για τη χορήγηση επόμενου ΜΚ”.

Με βάση το έγγραφό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει εγκύκλιο (Φ.361.4/39982/Δ1/22-03-2013) σύμφωνα με την οποία “…καθώς οι προϋπηρεσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχουν αναδρομική ισχύ, εξετάζονται σε κάθε πρόσληψη και αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες, την συγκεκριμένη περίοδο, διατάξεις… Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως ελέγξουν τους προσωπικούς φακέλους των εκπαιδευτικών – μονίμων και αναπληρωτών – για σχετικές περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την εφαρμογή του νόμου 4024/2011 και προβούν στις δέουσες κατά τον νόμο διατάξεις”.

Ουσιαστικά με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο Παιδείας πετάει στο καλάθι των αχρήστων την προϋπηρεσία που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία μετά την 1η Νοεμβρίου του 2011 και ζητά την επιστροφή χρημάτων από όσους εκπαιδευτικούς είχε μέχρι τώρα αναγνωριστεί μισθολογικά η προϋπηρεσία αυτή. Σύμφωνα με καταγγελίες το Υπουργείο Παιδείας ζητά να επιστραφούν μέχρι και 1.000 ευρώ από τον κάθε εκπαιδευτικό!

Συγκεκριμένα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία που απέκτησαν στα ιδιωτικά σχολεία μετά την 1η Νοεμβρίου του 2011. Σε όσους είχε αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή ζητείται επιστροφή χρημάτων. Επίσης, όσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν μέχρι την 31/10/2012 αναγνωρίσει την προϋπηρεσία αυτή, χάνουν το δικαίωμα να το κάνουν, ακόμα και για την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε πριν την ημερομηνία αυτή (31/10/2012).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, κάθε φορά που προσλαμβάνονται, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν νέα αίτηση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Συνεπώς, θεωρείται ότι ζητούν αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2011 και σύμφωνα με το νόμο 4024/2011 δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, ακόμα και για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε νωρίτερα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011. Σε όσους αναπληρωτές έχει αναγνωριστεί ζητείται επιστροφή χρημάτων. Τόσο για εκείνους που δουλεύουν το τρέχον σχολικό έτος (2012-2013) όσο και για εκείνους που δούλεψαν κατά το περσινό σχολικό έτος (2011-2012)! Για τους τελευταίους μάλιστα μεθοδεύεται παρακράτηση χρημάτων μέσω ΔΟΥ!

Τέλος, για τους νεοδιόριστους η προϋπηρεσία αυτή δεν πρόκειται να αναγνωριστεί μια και η όποια αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά τη διετία που θεωρούνται δόκιμοι και τη μονιμοποίησή τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα θα πάρει ώστε να σταματήσει κάθε διαδικασία παρακράτησης ή απαίτησης επιστροφής χρημάτων.

  • Τι μέτρα θα πάρει για την πλήρη μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Σπύρος Χαλβατζής».